Kamenné kříže Slavkovského lesa

Úvodní strana 

Naše krajina je pokryta ojediněnými památkami z minulosti. Jsou to jednoduché kamnenné kříže, které jsou různě rozesety po krajině, podél cest, v lesích či na zcela nepřístupných místech. Jejich vznik je někdy neznámý a právě záhadné kamenné kříže jitřily mysl zdejších obyvatel natolik, že si často o nich vykládali ty nejpodivěnjší příhody. Některé jsou zcela vymyšlené, některé zaznamenávají pravdivý příběh a některé dokládají historická fakta. Často máme možnost najít osamocený jediný solitér, najdou se však dva, někdy dokonce tři kříže vedle sebe.

Dosti často jsou to trvalé památky na události, ke kterým došlo v našem kraji, které se mezi lidmi odehrály v dávných časech. Spousta těchto památek se do dnešních dnů nedochovala, zájem o ně byl často velmi malý a tak často skončili nenávratně v zemi či na nějaké novější stavbě. Pár se jich podařilo později vypátrat, ale část z nich je nenávratně ztracena. Jedině opětovný zájem o jejich péči a ochranu společně s patřičnou osvětou je dokáže zachránit a uchovat pro příští generace.

Vznik jednotlivých křížů nebyl dlouho známý. Proto také si naši němečtí předkové, kteří ve zdejším kraji žili, vysvětlovali jejich vznik často poměrně kuriózními vysvětlením. Neměli tehdy znalosti o jejich vzniku a tak zapracovala fantazie: Podle jejich přesvědčení se jednalo o pozůstatky třicetileté války, která byla ve zdejším kraji nesmírně krutá a dlouho v paměti místních se svými smutnými následky zůstala. Měli představu, že označovaly místa, kde byl zabit nějaký švédský důstojník. Podle nich v místech, kde je jeden kříž, byl zabit švédský poručík. Jestliže jsou kříže dva, byl zde zabit plukovník a kde jsou kříže tři, tam měl být zabit švédský generál. Proto se ve starých německých zápisech objevují označení pro kamenné kříže pod názvem - Švédské kříže. Dnes již víme, že kříže nemají s třicetiletou válkou nic společného. Označují místo, kde došlo k nějaké smutné události. Vraždě, přepadení, či smrtelné nehodě. Pokud se v místě stala vražda, byl často pachatel odsouzen k tomu, aby dal na památku události zhotovit kříž, kde bylo často vyznačeno symbolicky, co se zde přihodilo. Některé příběhy se dokonce podařilo objasnit, některé jsou i dnes ještě záhadou. Protože většina vznikla po zlém činu jako trest pachatelům, říká se jim Smírčí kříže. V regionu Slavkovského lesa jsou dnes známy kříže, které jsou následně popsány.