Mlýny Slavkovského lesa III.

Luděk Jaša
 
 

Cena knihy 150,- Kč

 
Další díl pětidílné série věnované historii mlýnů v oblasti Slavkovského lesa. Tento díl je věnovaný toku řeky Teplé, která ve Slavkovském lese pramení jako malý potůček a dotéká jako větší řeka do krajskéjho města. Kniha zde mapuje všechny mlýny, které se na daném toku v průběhu historie vyskytly, od jeho pramene, až po vtok do řeky Ohře. Pro rozsáhlost prostoru, kterým řeka protéká, a množství mlýnů, jež se zde nacházely, je její tok rozdělen do 3. dílů série o zdejších mlýnech. 
Opět jsou zde uvedeny všechny mlýny či zařízení poháněná vodní silou, které se kdy na březích řeky Teplé objevily. Kromě detailního popisu místa, mlýna a okolí, jsou zde zaznamenány i všechny zajímavosti, příběhy a události, které byly do této doby ještě zjistitené. Mnohé pocházejí přímo od pamětníků, kteří zde žili, museli své domovy opustit a nakonec zemřeli daleko od svých původních domovů. Jejich vzpomínky jsou zde naštěstí zaznamenány a dokládají těžký život ve mlýnech během minulých staletí. Kromě jednotlivých popisů jsou zde zachyceny téměř všichni obyvatelé popisovaného mlýna, které lze v historii vypátrat. Kniha je určena všem milovníkům, nebo znalcům historie Slavkovského lesa či zájemců o bližší poznání mlýnů v tomto regionu. 
Kniha sleduje řeku Teplou od pramene a prvního mlýnu pod horou Podhora po město Bečov. Jsou zde zachycené všechny mlýny, které se kdy na tomto toku objevily. Některé se zachovaly zcela, po některých zůstaly nalezitelné zbytky, některé zmizely beze stop. O všech je zde zachycena jejich známá historie po několik staletí.Kniha obsahuje popis 14 mlýnů, velké množství jejich neznámých fotografií, mapek či kreseb mlýnů, a má 155 stran 
 

Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901