Mlýny Slavkovského lesa II.

  Luděk Jaša

 
 

Cena knihy 170,- Kč

 
Další díl pětidílné série věnované historii mlýnů v oblasti Slavkovského lesa. Tento II. díl popisuje tok potoku Velká Libava, který ve Slavkovském lese pramení nedaleko obce Horní Lazy. Kniha zde mapuje všechny mlýny, které se na daném toku v průběhu historie vyskytly, od jeho pramene, až po vtok do řeky Ohře. Opět jsou zde uvedeny všechny mlýny či zařízení poháněná vodní silou, které se kdy na březích řeky objevily. Kromě detailního popisu místa, mlýna a okolí, jsou zde zaznamenány i všechny zajímavosti, příběhy a události, které byly do této doby ještě zjistitelné. Mnohé pocházejí přímo od pamětníků, kteří zde žili, museli své domovy opustit a nakonec zemřeli daleko od svých původních domovů. Jejich vzpomínky jsou zde naštěstí zaznamenány a dokládají těžký život ve mlýnech během minulých staletí. Kromě jednotlivých popisů jsou zde zachyceny téměř všichni obyvatelé popisovaného mlýna, které lze v historii vypátrat. Kniha je určena všem milovníkům, nebo znalcům historie Slavkovského lesa či zájemců o bližší poznání mlýnů v tomto regionu. 
Kniha obsahuje popis 20 mlýnů, velké množství jejich neznámých fotografií, mapek či kreseb mlýnů, a má 151 stran 

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: