Prameny - Bad Sangerberg, ztracené lázně Západních Čech, II. vydání

Luděk Jaša

 

Bohužel všechny výtisky jsou rozebrány a další nejsou k dispozici.

 Na nejbližší období se další výtisky neplánují.

 
Po delší době čekání konečně vyšlo II. vydání velice žádané a populární knihy o kdysi slavném městě, dnes však již malé vesničky, nedaleko Mariánských Lázní. Kniha pojednává o historii vzniku obce Prameny - Bad Sangeberg, položené v samém srdci Slavkovského lesa. Mapuje celou historii jejího vzniku, až po jejich zničení v průběhu trvání vojenského újezdu Prameny. Seznamuje čtenáře se všemi důležitými zvraty, kterými obec v dějinách prošla. Od okamžiků, kdy stála na vrcholku slávy, a kdy zde sídlilo centrum evropského obchodu s chmelem, po vznik velkolepých lázní, až po jejich tragický konec. Detailně ukazuje všechna zajímavá místa v obci, která byla v jejím životě důležitá. Seznamuje také s mnoha velice významnými osobnostmi, které z této obce pocházely, a jež jsou dosud často veřejnosti neznámá. Kniha je doplněna velkým množstvím velice vzácných historických fotografií, z nichž velké množství nebylo dosud zveřejněno. Součástí popisu a historie obce jsou také místa v nejbližším okolí. Proto je zde podrobně popsán nedaleký výletní hotel Vlček, Dlouhá stoka a nakonec také zámeček Kladská. Ten je zde zachycen v zcela novém pohledu s mnoha nečekanými historickými fakty, dosud málo známými či zcela neznámými. Kniha je dokladem bohaté historie regionu zvaný Slavkovský les. V knize naleznete 352 historických obrázku a map, 220 stran textu. Knihu je možné objednat na dobírku. Vydání však obsahuje omezený počet kusů, takže prodej je do vyčerpání zásob. 
 

Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: