Mlýny Slavkovského lesa I.

                                         Luděk Jaša

 
 

Cena knihy 170,- Kč

 
První díl série věnované historii mlýnů v oblasti Slavkovského lesa. Každý díl je věnované části toků této oblasti. Zde mapuje všechny mlýny, které se na daném toku v průběhu historie vyskytly, od jeho pramene, až po vtok do dalšího toku. Zde jsou uvedeny všechny mlýny či zařízení poháněná vodní silou. Kromě detailního popisu místa, mlýna a okolí, jsou zde zaznamenány i všechny zajímavosti, příběhy a události, které byly do této doby ještě zjistitené. Mnohé pocházejí přímo od pamětníků, kteří zde žili, museli své domovy opustit a nakonec zemřeli daleko od svých původních domovů. Jejich vzpomínky jsou zde naštěstí zaznamenány a dokládají těžký život ve mlýnech během minulých staletí. Kromě jednotlivých popisů jsou zde zachyceny téměř všichni obyvatelé popisovaného mlýna, které lze v historii vypátrat (jsou uváděni od II. dílu série). Kniha je určena všem milovníkům, nebo znalcům historie Slavkovského lesa či zájemců o bližší poznání mlýnů v tomto regionu. 
Tento první díl je věnovaný Lobezskému potoku, Chalupeckému potoku, Tisovskému potoku, Cihlářskému potoku a Malé Libavě. Kniha formátu A5 obsahuje množství map, historických fotografií a fotek současného stavu mlýnů.
Kniha obsahuje popis 25 mlýnů, velké množství jejich neznámých fotografií, mapek či kreseb mlýnů, a má 151 stran 

Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: