Mlýny Slavkovského lesa IV.

 
 

Cena knihy 170,- Kč

 
Již IV. díl série věnované historii mlýnů v oblasti Slavkovského lesa. V tomto dílu jsou zmapované všechny mlýny na Mnichovském a Pramenském potoce, a na části řeky Teplá. Zde jsou opět všechny mlýny, které se zde v průběhu historie vyskytly. I zde jsou zachyceny detailní popisy místa, mlýna a okolí. Zde najdete všechny zajímavosti, příběhy a události, které byly do této doby ještě zjistitelné. Většina informací pochází z matrik, ale také z osobních výpovědí tehdejších obyvatel, kteří zde žili. Jejich vzpomínky jsou zde naštěstí zaznamenány a dokládají těžký život ve mlýnech během minulých staletí. Také zde jsou u každého mlýna zachyceni téměř všichni obyvatelé z popisovaného mlýna, které lze v historii vypátrat. Kniha je určena všem milovníkům, nebo znalcům historie Slavkovského lesa či zájemců o bližší poznání mlýnů v tomto regionu. 
Kniha obsahuje popis 12 mlýnů, množství jejich fotografií, mapek či kreseb mlýnů, a má 131 stran 

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: