Mlýny Lobezského údolí

Luděk Jaša

 

Bohužel celý náklad knihy je v současnosti již rozebrán a knihu proto není možné objedávat. V nejbližší době se zatím s dotiskem nepočítá. 

Kniha popisující detailně všechny mlýny, které během historie stály podél Lobezského potoka v oblasti Slavkovského lesa. Od jeho pramene, počínaje prvním stavením, které se zde objevilo, až po konec cesty v Ohři. U každého mlýna je zachycen celý jeho vývoj od svého počátku, průběh jeho historie, až k totálnímu zničení za doby existence vojenského újezdu Prameny. Kniha je doplněna velkým množstvím vzácných fotografií či zachycey polohy mlýnů na historických mapách. 146 stran.

 

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:

 

Knihy, které posloužily jako zdroj veškerých informací pro tento web.