Ovíniové království

Luděk Jaša 

 

 

Cena 280,- Kč

Kniha pojednává příběh vystavěný na dávných pověstech lidí z oblasti Slakovského lesa. Je o horských permonících, o jejich jednání, životě, válkách, radostech a zvycích. Také proto je příběh zasazen do zcela konkrétní oblasti Slavkovského lesa, do míst, která skutečně existují. Jednotlivé okamžiky, události děje a situace se tak odehrávají v místech, která je možné navštívit a porovnat, jak jsou v knize popsána a domýšlet si, jak se v těchto místech uvedený příběh odehrál. Zajímavá situace pro děti a mládež, kdy mají možnost jít do míst, o kterých čtou, kde žijí jejich knižní hrdinové a kde se odehrály zajímavé události  Podobná možnost u drtivé většiny knížek není. Ač název a děj naznačují, že se jedná o knihu pro mládež, zdaleka tak tomu není. Příběhy permoníků jsou takové, jaké si o nich vyprávějí staleté pověsti a legendy.  Takže i mnohý dospělý bude čtením překvapen. 232 stran.


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:

 

Knihy, které posloužily jako zdroj veškerých informací pro tento web.