Dolní hamr u Bečova

 

První z mlýnů v blízkosti Bečova se nacházel u silnice směrem na Mariánské Lázně. Jednalo se o mlýn nazývaný Dolní hamr. Jméno jej odlišovalo od Horního hamr, který stál výše Pramenském potoku nedaleko obce Louka. Nejstarší zmínka zde uvádí kolem roku 1850 majitele Antona Frische. Po něm mlýn převzal v počátcích dvacátého století Josef Wiedner, který do objektu přišel z Langmühle.  Součástí mlýna byla také větší budova, kde se nacházel oblíbený zájezdní hostinec nazývaný Tautara. Těsně před prvním objektem mlýna se nacházely menší sádky pro chov ryb. Jeho zbytky můžeme nalevo od silnice objevit ještě dnes. Silnice zde procházela mezi domy mlýna, nalevo stávaly obytný dům s hostincem a mlýnice, napravo pak dřevěné boudy. Nejstarší písemný záznam o mlýnu lze spatřit na mapě z roku 1764, kde již je zakreslený jako fungující. Dá se proto předpokládat, že jeho vznik lze posunout do období 16. či 17. století. Jak samotný název napovídá, jednalo se o hamr, vyrábějící železné výrobky, sekery, lopaty, nářadí pro zemědělce atd. a další pro potřeby obyvatel ve zdejší oblasti.

Vzhled Dolního hamru v roce 1925. Mezi jeho objekty prochází silnice z Bečova do Mariánských Lázní. Samotný mlýn, dům s vodním kolem a buchary, byl velký objekt vlevo.

Celkový pohled na Dolní hamr z roku 1925. Nejvyšší budova vlevo je hlavní objekt mlýna.

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: