O Koberově skrýši

V Císařském lese se vyprávělo, že se kdysi ve zdejší oblasti nacházel velký otvor v zemi, kterému se říkalo tzv. Koberova díra. Jméno dostal podle obra Kobera, který měl původně pocházet ze zdejších kopců. Otvor měl být úkrytem v dobách nebezpečí. Zde hledali své útočiště obyvatelé z okolních měst, vesnic a osad, například Kynžvartu, Žandova, Úbočí, Milíkova a Podlesí kdykoliv, když se v kraji objevilo nějaké nebezpečí. Využívat jej měli, kdykoliv hrozila válka nebo rabování. Shromažďoval se zde nejen celé rodiny i také dobytek a všechen nejvzácnější majetek. Lidé v kraji si dlouhá staletí vyprávěli v mnoho dalších příběhů o tom, jak obr Kober pomáhá hodným lidem a škodí zlým. 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: