Heřmanov - Hermansgrün (Harnitzgrün) 

 

Jedná se o zaniklou vesnici, která se nacházela mezi Rudolcem a Březovou. Je o ní velice málo informací, přesto lze nějaké najít. Její jméno je odvozováno od muže jménem Harnitz či Arnold, kterému zde patřila zdejší část krajiny. Název se dá jako obvykle vyložit jako Harnitzova (Arnoldova) nově obdělaná půda. Časově lze její vznik položit do období kolonizace zdejší krajiny německým obyvatelstvem, tedy v období let 1200 – 1250. V některé české literatuře poválečného období je obec zmiňována pod českým jménem Heřmanov.  

První písemný zápis je možné najít již v roce 1362, kdy je obec uvedena mezi Leuchtenberskými lény, které jsou zapůjčena místním pánům. V nich je obec zapsána jako Arnoldsgrün (nejedná se o Arnoltzgrün, který je zde zapsán také). Jak se v zápisu uvádí, obec tehdy patřila Gumprechtu z Kynšperka. V roce 1454 je zapsána jako Hermansgrün o několika dvorech s poznámkou, že se nejedná o stejnojmennou obec nedaleko Žandova. V dalších létech pak připadla, jako ostatní zdejší léna, nejdříve Jindřichu z Plavna roku 1538 a roku 1542 pak přešla do rukou Šlikům. Zde je ves v soupisu lén zapsána jako Arasgrunen. V té době se ještě bohužel nezhotovovaly žádné mapy, takže poloha této bývalé obce nikde zachycena není.

Její krátký život skončil v období třicetileté války. Při jednom z několika tažení švédské armády zdejší krajinou byla velká část malé obce vypálena a mnoho lidí zabito. Krátce poté zasáhl zbývající obyvatele mor, který znamenal konec pro všechny její žijící obyvatele. Děsivý příběh obce způsobil, že lidé z okolí měli strach se do míst zasažených morem nastěhovat, takže místo již více obydleno nebylo.   

Čas zakryl všechny stopy po vsi, a protože se o ní nezachoval dostatek záznamů, upadla v zapomnění. Zajímavé je, že ani dnešní historici o obci neví a dosud nebyl v lokalitě bývalé vsi proveden žádný archeologický výzkum, který by přinesl další poznatky o zaniklé středověké obci. Žádné další informace proto o vsi nejsou. Ves se dokonce nevyskytuje ani v seznamu zaniklých obcí vydaných sokolovským muzeem.

Poloha dávné obce, jak je zachycenana mapě