Pomník padlým a škola

Úvodní strana 

V horní části obce, pod kostelem a farou s pomníkem obětem I. světové války, stála místní škola. Byla postavena v roce 1811 a v roce 1829 přestavěna. Dne 14. května 1869 došlo ke změně z jednotřídky na dvoutřídku a škola přenesena do provizorních prostor v soukromém domě. Do starého objektu školy se žáci vrátili roku 1876, kdy bylo přistaveno další patro a škola tak získala vyhovující prostory. Mezi školou a farou stál pomník padlým v období světové války. Ten zde byl postaven v roce 1918. Každý rok se u něj konala pietní oslava, které se zúčastnili jak zástupci obce, tak její obyvatelé.

 

Osobnosti vsi při pietním aktu v roce 1928. Zleva: starosta Eduard Honisch, vrchní učitel Josef Hopf, farář Josef Wanek, hraběnka von Nostitz, hrabě von Nostitz, jejich dcera. Za nimi pomník padlým vojákům z roku 1918 a fara  


 

Pohled na školu a pomník ze silnice v roce 1938.