Kostel v Lobzích 

 

V obci se nacházel kostel svatého Vavřince. Pod tento farní kostel v Lobzích spadalo poměrně rozsáhlé okolní území. Spadaly pod něj jak obce Paseka, Novina a Milíře pod Krudumem, také však velká obec Kamenice u Březové


Detailní snímek lobezského kostela od západu. Rok 1935.

 

Svěcení zvonů v roce 1925. Původní dvojice zvonů z let 1555 a 1593
byla v průběhu I. světové války roztavena pro zbrojní účely. Jak vidno, v kostele
se nacházel jeden velký hlavní zvon, jeden vedlejší a malý umíráček 

 Nejstarší záznamy o něm pocházejí z 15. století, kdy měl být postaven. Jestli byl ale starší, není možné v tuto chvíli říct. Jednalo se o jednolodní stavbu s plochým trámovým stropem. Z kostela vyčnívaly dvě sanktusové věže. Větší nad vchodem a menší nad presbytářem. Ve té větší byly zavěšeny dva renesanční zvony, které pocházely z let 1555 a 1593. Oba byly zasvěcené svatému Jáchymovi. Oba zvony byly v období I. světové války zrekvírovány a roztaveny na válečný materiál. Po válce byly ulity nové zvony, které byly vysvěceny v roce 1925.
V hlavní lodi kostela se nacházel hlavní oltář, nad kterým visel obraz svatého Vavřince. Po obou stranách stály sochy svatého Petra a Pavla. Dva boční oltáře byly zasvěceny svaté Panně Marii a svatému Janu. Nad vchodem stávaly varhany z 18. století, které byly vyrobeny loketskými mistry. 
 Kolem kostela se rozkládal místní hřbitov. Nedaleko jeho zdi a poblíž hostince U Jitřenky stával pomník obětem I. světové války. Ten se do dnešních dnů nedochoval, během období VVT byl zcela zničen. 

 

Snímek kostela se hřbitovem od jihu. Rok 1929.

 

 

Bývalý lobezský hřbitov v roce 1938. První hrob patřil Antonu Christlovi, vrchnímu učiteli,
který vedl místní školu v létech 1883 – 1913 (*9. 12. 1843 – +15. 8. 1913).Dnešních dnů se nedočkal ani kostel. V období VVT byl ponechán zcela bez údržby a vytrvale devastován. Následně byl v období 60. let pro zchátralost zbourán. Nebyla ani zajištěna základní dokumentace ke stavbě. Dnes je prostor kostela oplocen a na jeho místě stojí kravín zdejších statků, jejichž další budovy se nacházejí na místech bývalého hřbitova. Prostor, kde stával kostel tak dnes nelze lokalizovat. Obecní rybník, který se rozkládal naproti kostelu, byl zasypán a dnes je z něj louka. 
Naproti kostelu stávala nová fara. Ta byla postavena v roce 1787, kdy byl zdejší kostel povýšen na farní. Byla postavena na místě někdejšího statku č. 19 z důvodu, že prostory staré fary přestaly vyhovovat. Zde byl jako první farář uveden mnich z karmelitánského řádu Norbert Wagner. V té době byla k faře přifařena na krátký čas také ves Staré Sedlo. Celkem pod zdejší farnost spadaly okolní obce – Novina, Paseka, Milíře pod Krudumem, Kamenice a Březová. V roce 1854 byla budova fary navýšena o další patro, takže vznikla dominantní kamenná stavba.