Další památky Smrkovce

 

Naproti kostelu stála fara z roku 1695. Byla to jednopatrová budova s dvorem, kterou postavil v roce 1695 Jiří Kannhauser, tesařský mistr z Horních Lazů, za celkovou sumu 242 florentských, 36 krejcarů a 3 feniky. Jak uvedl historik Gnirs ve svých dokumentech, na faře byly umístěny již v té době mimořádně cenné vánoční jesličky z 19. století a bohatý rozsáhlý soubor mnoha figur, které tvořily město Betlém s okolím. Tento vzácný inventář zde byl uschován a neustále pečlivě opatrován.
Tak jako ostatní domy a věci v obci, po odsunu německých obyvatel a nastolení nového řádu způsobilo, že byl betlém nenávratně zničen. Byl pokládán za symbol nepřátelské (náboženské) ideologie. 


 Škola ve Smrkovci

 Nad kostelem se nalézala škola a následně za ní pak místní hřbitov. Do dnešních dnů se z něj zachovaly pouze povalené a poničené náhrobky zarostlé travou a vzrostlými stromy po jeho obvodu. 
Z památek obce můžeme ještě jmenovat Svatojánskou kapličku z roku 1820, která stávala na můstku vesnické silnice. Jednalo se o malou dřevěnou kapli čtvercového půdorysu, z nichž každá strana měřila 165 cm. Uvnitř kaple se nacházela socha svatého Jana Nepomuckého vysoká 65 cm. 

    

Pohled ze střední části obce směrem vzhůru od potoka ke kostelu. Na obrázku kaplička svatého Jana Nepomuckého, která stávala hned u můstku přes místní potok. 

 A naprosto stejný pohled v roce 2009. Cesta mezi stromy se dříve táhla mezi domy. Kaplička Jana Nepomuckého stávala zcela uprostřed místo křovisek. Napravo od křoví je možní spatřit jasný pruh můstku přes potok, u kterého na vrchním obrázku stojí tři děti. Tehdy měl můstek ovšem ještě zábradlí. 

    
Další socha svatého Jana Nepomuckého stávala na cestě do Dolní Žitné, asi 200 metrů za obcí. Jednalo se o barokní sochu, vysokou 150 cm. Nenesla žádný nápis či letopočet, takže její stáří nebylo možné určit. Během roku 1920 socha spadla. Obec proto na jejím místě postavila masivnější sokl a socha na něj byla opět postavena. Po roce 1947 byla zcela zničena. Na cestě do Těšova, kousek za místním hřbitovem, stála další menší kamenná stavba. Jednalo se o kapli s klenutím. Postavená byla roku 1904. Ve vsi se ještě nacházela malá hrázděná kaplička za mostem přes potok se sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1820. Další socha svatého Jana Nepomuckého, tenkrát z 18. století, stála při cestě do Žitné. V obci se nacházelo celkem 5 hospod (Walter a Josef Pfreimer, Josef Kraus, Josef Kern, Anna Metzker). Obec měla svou vlastní poštu, německou a od roku 1929 také českou školu.

 Uprostřed obce na svahu nad křižovatkou můžeme ještě dnes najít velký povalený obelisk. Jedná se o bývalý pomník obětem I. světové války. Porostlý mechem a zapadlý v sutinách se nachází v zachovalém stavu. Ovšem již bez vložené desky s textem. Foto 2009.