Doyscherův statek  

 

Zcela na vrcholu kopce, na nejvyšším bodě Horní Žitné, stával veliký panský statek. Měl prastarý název Doyscherhof (Doyscherův dvůr), později nazývaný Obere /Horní Doyscherhof/. Jelikož se objevuje už na mapě I. vojenského mapování z let 1876 - 1878, dá se předpokládat, že vznik statku lze položit hluboko před období 16. století. Dnes z Horního Doyscherhofu nezbylo zhola nic, stejně jako celá vesnice i on byl zničen v době činnosti VVT. Posledním majitelem v roce 1945 byl Jan Thurn, který se živil zemědělstvím. 
Později byl nedaleko něj, asi kilometr severněji, vystavěn další statek, kterému se začalo říkat Untere Doyscherhof /Dolní Doyscherhof/. Stával již kus od vsi v polích. Dolní Doyscherhof lze ještě dnes v terénu vystopovat. Malé zbytky základů jeho sklepů najdeme v trávě poměrně dobře, pokud víme, kde hledat. Posledním majitelem v roce 1945 byl Kašpar Döllner, který byl také zemědělcem.
 Nedaleko Dolnímu Doyscherovu dvoru stával ještě jeden další velký statek, kterému zdejší říkali Herchatn –Sima hof. Posledním majitelem v roce 1945 byl Karel Stingl, rovněž zemědělec.
V kriminalistickém archívu však zůstal dodnes jeden velmi zajímavý zápis z historie Doyscherhofu. Jak vyplývá ze jmen majitelů, mělo se jednat o Dolní Doyscherhof. 
1. července 1927 v 6:06 hod. byl v Plzni na dvoře divizního soudu popraven 24letý voják František Sandtner, který v noci 9. dubna 1926 v osadě Doyscherhof u Mariánských Lázní sekerou zavraždil sedláka Döllnera, jeho manželku, dvě jejich děti a služku. Z usedlosti odnesl 270,- Kč v hotovosti, šest vajec a půl kilogramu másla. Popravu provedl Leopold Wohlschlager, c. k. rakousko-uherský a později československý státní popravčí.