Zámeček v Horní Žitné 

 

V prostorách Horní Žitné bylo v období 18. století založeno panské sídlo. Zakladatelem byl zřejmě rytíř Kryštof Arnošt z Bigato. Jednalo se o jednoduchou jednopatrovou budovu bez jakýchkoliv okrasných architektonických prvků. Byla pojmenována jako Gutshof. Měla zděné přízemí, nad ním hrázděné patro a pokrytá byla prejzovou střechou. V roce 1757 byla naplánovaná velká přístavba zámeckých křídel, kterými měl být objekt uzavřen. Tyto plány se neuskutečnily, nicméně popisy těchto projektů byly později nalezeny v kapli stojící naproti zámečku. 

Kaple Nejsvětější trojice. Nalevo pod stromem pak vyčnívá boční stěna zámečku. 
Uprostřed část hrázděné budovy stáje. Foto 1925.Zámeček vždy sloužil spíše jako letní sídlo panstva. Později, když všechen majetek koupil roku 1867 princ Schönburg – Waldenburg z nedaleké Kladské, přestal být využíván úplně. Stále více byl využíván jako skladiště pro potřeby udržování princovy honitby v okolních lesích. Později (koncem 19. století) byl upraven jako místní škola.
Vedle zámečku směrem k Lazům stávala patrová hrázděná budova, která vznikla současně s postavením zámečku. Sloužila jako byt pro správce zámečku a sklad materiálu. Později po zrušení funkce zámečku jako takového zde byly byty pracovníků, kteří se podíleli na údržbě Gutshofu. Místní ji proto nazývali Správcovskou budovou, nebo také Panský dům (Herrenhaus). 

 

Zachovalé sklepy bývalého zámečku dnes. Rok 2009.

 

 Naproti zámečku, vedle kaple Nejsvětější trojice a místní křižovatky, stával větší hrázděný dům postavený koncem dvacátých let. Jednalo se o hostinec majitele Jana Kündla, který pocházel z obce Šance, a byl dlouholetý komorník knížete Schönburga – Waldenburga. Jeho manželkou byla Berta, rozená Hahnová z Pramenů, která byla kuchařkou na zámku v Kladské. V hostinci byla větší výčepní místnost a malý sál pro slavnosti. V několika místnostech se nacházely pokoje pro turisty.

  

Kresba, jak vypadaly budovy místa Am Huaf (Na dvoře) Horní Žitné. 
Zleva – obecní rybníček, zámecká kaple, správcovský dům, zámeček,
pivovar, stodola a stáje. /1945/