Kaplička Máří Magdalény 

 

Nad obcí, na hoře zvané Knock, nechal některý ze sokolovských hrabat z Nosticu postavit kapličku zasvěcenou Maří Magdaléně. Přesné datum založení není známo, ale najdeme ji už na mapě josefského mapování z roku 1764, takže založena musela být ještě dříve. Obyvatelstvo kopci později říkalo Kapellen Knock. Také o jejím vybavení se nám bližší zprávy nezachovaly. Jako vždy, i v tomto případě byl tento objekt po vzniku VVT ponechán zcela bez údržby a kaplička se téměř rozpadla. Teprve zásahem města Březové se podařilo na opravu sehnat peníze a v roce 2007 ji celou zrekonstruovat. Dnes již opět zcela opravená září ve své původní kráse. V současné době se místu říká U Kaple.

 

Kaplička Máří Magdalény v Kamenici kolem roku 1940

 

 

  Kaplička v šedesátých létech  

 

Kaplička v roce 1989  

 
 

Stav zcela zrekonstruované kapličky v roce 2009