Škola v Kamenici 

 

Kdy přesně byla škola v Kamenici založena, není dodnes známo. Ví se, že se zpočátku stěhovala dům od domu, kde bylo zrovna volná místnost. Později byla pro školu použita jedna malá, nízká, dřevěná budova. První kamenná budova školy byla v Kamenici postavena v roce 1820. Jednalo se o jednoduchou přízemní stavbu. Později se ukázalo, že je jednak pro výuku již nevhodná, ale současně pro velkou vlhkost hygienicky závadná. Škola v té době byla jednotřídní. V roce 1913 byla proto vystavěna nová budova pro účely školy. Tu vystavěl uprostřed obce stavitel Rädler z Chomutova ve stylu vily. V přízemním objektu vznikla jedna místnost pro třídu a byt pro učitele. 
Brzy však přestala i tato budova školy dostačovat, jelikož se od počátku století počet žáků neustále zvyšoval. Následně došlo tedy k další přestavbě budovy. V letech 1929/1930 byla budova zvýšena o další patro. V ní vznikl další prostor pro druhou třídu. Stavba se místním líbila a dlouhá léta se po okolí chlubili, že mají nejkrásnější školu v okrese Sokolov.  
Součástí školy bylo také školní hřiště a školní zahrada.

 

Škola v kamenici před přestavbou v roce 1928. U plotu vrchní učitel Alois Pleyl. 
 

Přestavěná škola na jednopatrovou v roce 1931. Na snímku žáci ročníku 1930/31 

 

 

 Bývalá škola v Kamenici v roce 2009