Zámek v Kostelní Bříze 

Další významnou památkou, dnes se dá říct, že v podstatě zaniklou, byl již zmíněný místní zámek. Raně barokní stavbu nechal postavit rytíř Jan Václav Turba v roce 1767, podle jiných informací však byl pouze přestavěn původní objekt, který zde stál již v 15. století. V padesátých letech 20. století působila v prostorách zámku Vojenská zemědělská učňovská škola, která měla dodávat odborníky do všech Vojenských statků ČSR. Ve dvou třídách ji navštěvovalo kolem 60 chlapců a děvčat. Učni se aktivně podíleli na kulturním životě vesnice a také celý zámek, včetně parku udržovali v dobrém stavu až do roku 1956, kdy byla škola přemístěna do středních Čech. V následujících letech zámek bez údržby nezadržitelně pustl a park zarůstal až do své současné neutěšené podoby.

Vzhled zámku v Kostelní Bříze před rokem 1945 

V letech 1985 - 1986 se probořila mansardová střecha a ze zámku zbyly jen ruiny.
V současnosti zámek vlastní ruský majitel Lukman Lukmanov (jednatel polikliniky v Sokolově), který ho koupil se záměrem vystavět zde své sídlo. Tenhle ruský podnikatel má zájem i o koupi přilehlého parku, s čímž samozřejmě nesouhlasí obyvatelé obce. 
V únoru 2007 byl zámek v Kostelní Bříze na Lukmanův návrh vyškrtnut ze seznamu kulturních památek. Pochybením památkářů Městského úřadu v Sokolově, kteří za podivných okolností dali k tomuto kroku ministerstva svůj souhlas, tak přišel region o další památku. 
Jako by boření památek v dějinách Slavkovského lesa neměl být nikdy konec! Lukman Lukmanov oznámil plán, kdy chce po demolici na místě zámku postavit "krásný dům ve vesnickozámeckém stylu".

Boční pohled na zámek před rokem 1945


Zámek sloužil vrchnosti a byl oblíbený pro své nádherné zelené okolí. Rozkládal se zcela ponořený do přírody a byl obklopený nádherným parkem. Ceněný byl hlavně pro svou skladbu dřevin a množství unikátních stromů. Patrně nejvzácnějším exemplářem parku byl starý Sekvojovec obrovský (Sequoia Gigantea), jenž patřil mezi několik málo exemplářů v Čechách a rostl v nejvyšší nadmořské výšce. Vzácný strom byl chráněn památkovým úřadem, a proto se o něm dochovaly některé známé skutečnosti. Místní kronikář zaznamenal událost z noci na 21. 8. 1975, kdy za velice silné bouřky do stromu uhodil blesk, který sloupl asi 2 metry kůry. Pod ní se ve dřevě stromu objevila stará jizva, která ukázala, že do stejného místa udeřil blesk v minulosti již vícekrát.
Událost se mezi odborníky rychle rozšířila a dokonce v roce 1976 se na místní raritu přijela podívat početná skupina ochránců přírody z tehdejšího Karl Marx Stadtu. Ta si ovšem zdejší raritu mohla prohlédnout jen z veliké dálky, neboť zdejší oblast byla v té době absolutně neudržovaná, a tak byl jak strom, tak celý park zarostlý neproniknutelným křovím. 
Osudným se pro exotický strom stala neobyčejně krutá zima 1978 – 1979. dle sdělení RNDr Michálka tehdy neobvyklý velikán umrzl.
Park je zejména na podzim pěkně zbarven mohutnými červenolistými buky, na jaře zase kvetoucími starými rododendrony, zajímavé jsou i roubované smuteční břízy, jedlý kaštan, Tsuga Canadensis a také mohutné javory, tisy a jilmy. Není příliš rozlehlý, ale svojí hodnotou představuje kulturní památku. Jeho současný stav ovšem kopíruje tak trochu stav zámku. Je zarostlý náletovými dřevinami a všudypřítomným bolševníkem.
Kromě již zmíněných dřevin v parku, se v Kostelní Bříze vyskytují další vzácné, státem chráněné stromy. Jsou to 4 lípy velkolisté "U Vondrů" staré 300 let, průměr kmene 273 - 731 cm, dub letní, stáří 250 let, kmen 636 cm, dva javory staré 200 let s kmeny o průměru 335 a 397 cm a další lípa velkolistá stojící u kostela, stáří 300 let s kmenem 560 cm.

 

 

 

 

Totálně zničený zámeček v roce 2009. Pohled na čelo zámku.

 

Pohled do útrob bývalého zámku v roce 2009