Zartnerův hostinec 

 

V těsném sousedství kostela stojí nádherný dům s hrázděným patrem, jehož odedávna nazývali Zartnerův hostinec. Svému účelu slouží dodnes, stejně jako v průběhu staletí. Za pozornost rozhodně stojí také jeho zajímavý interiér, především pak nádherný sál. Dnes se to již zdá neskutečné, ale za období socialismu, kdy jeho vlastníkem byly státní statky, sloužila tato historická nádhera, až do své rekonstrukce v "Akci Z", jako opravna zemědělských strojů!
Dům byl postavěn v roce 1767 a má bohatě hrázděné patro a mansardovou střechu. Stavba je provedena v barokním stylu. Postavený je v barokním stylu a je patrně nejdochovalejší ukázkou lidového stavitelství s užitím hrázděné architektury v celém Slavkovském lese. Roku 1997 se mu dostalo zaslouženého ocenění a byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek. Z celkového stylu postavení zřetelně vyplývá, že objekt vznikl v době „zlatého věku“ brázděných staveb chebského stylu ve zdejším regionu. Ten vrcholil v období let 1760 – 1820.

Bývalý Zartnerův hostinec v roce 2009


V poválečné době se hostinci ze zcela neznámých příčin nepřesně říkalo Panský dům. Není zcela jasné, kde se toto pojmenování vzalo, neboť tímto názvem se označoval zcela jiný druh domu (většinou městské sídlo šlechty). Někdy se však s tímto zavádějícím pojmem můžete setkat i dnes. V současnosti má objekt své číslo popisné 16.
Jméno hostinci dala rodina Zartnerů, potomků věhlasného lidového muzikanta Antona Zartnera (*21. 2. 1836 v Kamenici – +31. 7. 1921 v K. Bříze), který hrál na housle ve věhlasné a oblíbené dudácké kapele z Bystřiny. Ta si na živobytí vydělávala hraním ve všech lázeňských městech v okolí, a její hlavní atrakcí byl právě houslový virtuos Zartner. Ten proslul hraním na housle s rukama za zády, díky čemuž si vysloužil žertovnou přezdívku "Arschgeiger des Kaiserwaldes" /prdelový houslista Císařského lesa/. Svou produkcí údajně natolik nadchl jistého ruského velkoknížete v Karlových Varech, že mu za jeho výkon měl dát neuvěřitelných 700 zlatých. 

Dům nesl dlouhá léta historické pojmenování Zartnerův hostinec. Ve dvacátých létech 20.století se jedna z Zartnerových dcer vdala. Nový majitel pojmenoval objekt novodobým názvem hospoda U bílého koníka.  
 

Plakát Zartnerova kvarteta