Zámek v Krásné Lípě 

 

Na vyvýšenině nad údolím, na východní straně obce, se rozprostíral starobylý zámek. Ten zde roku 1588 postavili Štampachové. V následných létech došlo k několika přestavbám, takže nakonec měla budova obdélníkový tvar s jedním patrem. Na jejím severním průčelí se nacházel rizalit. Pod zemí se nacházely klenuté sklepy. V zámku se nacházela vzácná kaple svatého Josefa se vzácnými sochami. 
Do areálu zámku dále spadaly panský dvůr, menší pivovar a další hospodářské budovy. 
Během období VVT byl likvidován i zámek. Dělostřeleckou palbou byl drcen stejně jako ostatní domy obce. Po mnoha dělostřeleckých přepadech ostrými střelami z něj zbyly nakonec jen rozvaliny. Jako u ostatních míst, i zde vojenské buldozery dokonaly dílo zkázy v době, kdy vojáci opouštěli tyto prostory. Rozhrnuly ještě stojící zbytky zdi, srovnávaly terén, aby zahladily zbytky po vojenských akcích. Takže nakonec také ze zámku zbylo jen pár zavalených sklepů, dávajících jen tušit, jak zámek kdysi vypadal. Dnes jsou k nalezení ještě klenuté stropy, které se však dále rozpadají. Dosud není známa žádná fotografie zámku ani jeho kresba. Rovněž o vnitřním vybaven není nic známo. 

 

 

Nejasný, ale jediný snímek zámku v Krásné Lípě. z roku 1928