Židovský hřbitov 

 

Z celé obce tak do dnešních dnů zůstal zachován pouze zarostlý židovský hřbitov, který je dnes významnou raritou. Je poměrně dobře zachovalý, snad nejlépe z ostatních židovských hřbitovů v okrese. Lze se na něj dostat, pokud vyšplháte po pěšině, vedoucí od dnešní hráze nádrže nahoru, do březového hájku. Jedná se o obdélník, který lemují dosud stojící kamenné sloupy, prozrazující kudy dříve vedl plot hřbitova. I na poměrně malé ploše můžeme nalézt celkem 98 náhrobních kamenů a dva sokly od pomníků. Většina nápisů je v hebrejštině, některé jsou německé. Nejstarší nápis je datovaný letopočtem 1724. Dokládá, že se sem Židé pohřbívali nejméně od začátku 18. století. Na stélách najdeme nejčastěji vytesané žehnající ruce, což je typický znak Kohenů, levitské konvice a drobné květiny. Tyto poslední zbytky jsou vše, co zbylo z místní početné židovské komunity. Ta patřila v obci mezi nejpočetnější židovskou komunitu ze všech okolních obcí. Dle údajů se k židovské víře hlásilo až 37 domů z celkových 109, jež na konci 19. století v obci stálo. 

Na dolní straně hřbitova stávala dřevěná márnice. Na mapce stabilního katastru je jasně zachycena. Dnes z této stavby však nezbylo zhola nic.

 

 

Stav židovského hřbitova v roce 2009

Na hřbitově najdeme desítky zajímavýc hhorbů