Další části města 

Úvodní strana 

K obci odedávna patřily okolní osady. Jednalo se hlavně o několik skupinek domků známých jako Horní, Střední a Dolní Erhlich /Obere, Mitte a Unter Ehrlich/. Dnes se částí Dolní Ehrlich říká Podstrání. Tato osada stála při Lobezském potoku těsně pod Čistou směrem k Sokolovu. Zde se dodnes zachovalo několik domů, které byly přestavěny. Na základech několika zničených domů byly vystavěny domy nové. V minulosti se zde nacházely 4 známé mlýny - Seffův, Schimmerův, Zuberův a Schrammův mlýn. Všechny byly po válce ztrženy.

Horní Ehrlich získal po válce české jméno Chalupy. Nacházel se v údolí pod městem podél potoka u silnice směrem na Prameny. Těsně po válce bylo několik domů osídleno, ale všichni nově příchozí byli v roce 1947 také vystěhováni. V období vojenského výcivkového tábora Prameny byly prakticky všechny domy zcela rozsříleny, a dnes se z něj nedochovalo zcela nic. Jen nenápadné zbytky základů najdeme na levém břehu Chalupského potoka.

Střední Ehrlich se rozkládal na stráních pod samotným městem Čistá, kterým se říkalo Ptačí louky /Vogelwiese/. Část se rozkládala těsně kolem Chalupského potoku, na kterém stávalo během historie celkem až 8 mlýnů, část se táhla vzhůru do strání Ptačích luk..Na nejvyšším místě pak stála oblíbená chata pro cvičence a známá hájenka. Domy Středního Ehrlichu nebyly již po válce osídleny a po vzniku vojenského výcvikového táboru posloužily všechny jako cíle pro ostrou střelbu. Z objektů této části města nezbylo prakticky nic. Všechny rozstřílené domy v obci a uvedených částech byly při odchodu vojska z oblasti důsledně srovnány buldozery se zemí. 

  

Kouzelné prostředí Horního Ehrlichu (Chalupy) v roce 1924. Pohled ze silnice na Prameny.

 

 

 

Pohled z okraje města Čisté (výpadovka na Sokolov) směrem k Hornímu Ehrlichu. Rok 1928.

 

Domy Středního Ehrlichu v roce 1929

 

Domy a mlýn Středního Ehrlichu

 

 

Chata pro cvičence na Ptačích loukách

 

Jiný pohled na chatu 

 

Zemědělská usedlost na Ptačích loukách. Chata cvičenců vpravo u lesa.

 Další část města se nazývala V jámách /Berggruben/, městu pak také patřily samoty Ptačí louky /Vogelwiese/ s hájovnou, chata cvičenců /Turnhütte/ s ubytovnou pro sportující cvičence, Spojená šachta /Einigkeit Zeche/, Pochodnice /Abdecker/, Zaječí tanec /Hasentanz/, Schützenhäuseln – což byla střelnice.