Společenské spolky města 

 

Úvodní strana

Ve městě fungovalo nezvykle mnoho společenských spolků a organizací, více nežli bývalo obvyklé v jiných obcích..V dubnu 1868 byl založen Hudební spolek, roku 1871 ve městě vznikl dobrovolný hasičský sbor a Cvičební spolek. Spolek divadelních ochotníků vznikl v roce 1874. Roku 1878 vznikl Spolek válečných veteránů, Spolek pro výsadbu okrasných rostlin a zkrášlování pracoval od roku 1892, Mužský pěvecký sbor fungoval od roku 1893, Zemědělský spolek vznikl roku 1904, Včelařský spolek pracoval od roku 1908, Školní spolek od roku 1908 – později přejmenovaný na Kulturní spolek, Občanský spolek fungoval od roku 1910, spolek mladých - Germania vznikl v roce 1911. Roku 1917 vznikl Spolek dobrovolných hasičů, Spolek svobodných pánů pak roku 1922.
Spolky často na náměstí konaly slavnostní pochody či přehlídkové akce /svěcení vlajek, různé svátky, přijímání nových členů apod,/
 

Slavnosrt místních ostrostřelců

 

 

Oslava válečných veteránů

 

Oslava dobrovolných hasišů

 

Oslava svátku božího těla.