Škola

 

Zdejší škola vznikla velice brzy, mnohem dříve nežli v okolních obcích. Stalo se tak v období koncem 17. století, kdy mělo město velký počet obyvatel. Během let zde vznikla pouze občanská škola, reálná zde nebyla.

Čelní pohled na školu v Litrbaších v roce 1925


V období 18. století výuka probíhala v soukromém objektu a škola byla dvoutřídní.
Roku 1815 byla postavena zvláštní budova pro potřeby školy. Sloužila jen šest let a roku 1821 zde musela být výuka přerušena pro vážné poškození a pokračovala dál v soukromém objektu.
Následně se ukázalo zřízení nové školy jako nezbytné, takže roku 1841 město vystavělo nový objekt. Ale i ta v pozdější době přestala pozvolna vyhovovat. 
Pro potřeby výuky vykoupilo město roku 1895 na náměstí dům, od Anny Bauerové, a na jeho místě vybudovalo novou, velkou budovu nové školy. 
Objekt vystavěl stavitel Josef Kühnel z Citic a dne 19. srpna 1895 byla slavnostně otevřena. Budova se stala novou dominantou města.
V roce 1836 měla místní škola tři třídy, v roce 1872 již čtyři a v roce 1893 pět tříd. V této podobě zůstala škola do svých posledních okamžiků, než byla dělostřelectvem rozstřílena.

 

ˇ

Pohled na školu nad náměstím

 

Před školou – vrchní učitel Hopf