Lobezský potok

 

Úvodní strana

Lobezský potok patří mezi nejznámější a nejzajímavější potoky v oblasti Slavkovského lesa. Jeho pramen se nachází hluboko ve střední části oblasti. Vlastně se o pravý pramen ani nejedná. Vysoko na náhorní planině Tepelské plošiny se nachází několik významných rašelinišť. Jedno z nich se nachází severně od Kladské. Kdysi se mu říkalo Zankfilz, dnes nese jméno Paterák. Odsud vytékají  z několika směru celkem tři menší potůčky, které se na výtoku z rašeliniště stékají do jednoho toku. To je vlastně samotný pramen  Lobezského potoka.

Ten následně zamíří přímo na sever a vyráží ke své pouti. Po několika stovkách metrů dorazí k místu, kde kdysi stával první mlýn, který se jmenoval Bühnnlův mlýn. Po několika dalších stovkách metrů se potok vine překrásným údolím Ptačích luk, kde se kdysi nacházel druhý z mlýnů - Matzlův mlýn. Potok pokračuje stále ne sever a divoce meandruje v poklidném toku údolím. Na jeho konci se k němu zprava přidává Chalupský potok, který teče pod kdysi významným městem Čistá. Zde stával kdysi Sefflův mlýn. Dále potok teče klidným tempem a mine místo, kde kdysi stával Gáberův mlýn, hned za ním Alisův mlýn a vtéká do dnešních Podstrání. Zde zprava přibírá vodu z Cínového potoka, který teče severně od města Čistá. V Podstrání samotném se nacházely postupně Schimmerův mlýnZuberův mlýn a Schrammův mlýn. Pak Lobezský potok opouští Podstrání a míří do sevřeného údolí. Jeho tok nabírá na prudkosti.

Zleva přibírá další tok, Psí potok, který protéká údolím od bývalé vsi Vranova. Hned za stokem obou potoků kdysi stával další  - Kamenný mlýn. Sevřeným údolím teče potok již velice prudce a možství drobných potůčků mu dodává stále větší sílu. Protéká místy, kde kdysi stával Nellyn mlýn. Hned dvě stě metrů pod ním stával další - Lobezský mlýn. Pod ním pak se spojuje zprava s dalším potokem - Milířským, který přitéká z míst pod Krudumem. Lobezský potok stále přibírá vodu z množství drobných potůčků, stékajících po prudkých svazích údolí a následně dorazí k místu, kde kdysi stával Medvědí mlýn. Od něj již teče jako velký potok a dostává se do míst, kde se nacházel kdysi Železný mlýn. Dále mine poslední kopec pohoří a vytéká na rovinu k Sokolovu. Zde kdysi stávala obec Vítkov, kde se nacházely Kroupový mlýn a Lněný mlýn. Potok pak již mírným tempem protéká Sokolovem a v něm se vlévá do řeky Ohře, kde jeho život končí.

 

Poloha mlýnů na toku Lobezského potoka:


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901