Puškařovská stoka

Úvodní strana 

Kašpar Pluh - majitel bečovského panství dbal o rozvoj hornictví. Pro potřeby důlní činnosti bylo nutné zajistit dostatek vody pro všechny práce v těchto dolech. Spotřeba vody s rostoucí těžbou prudce stoupala.  

Pro tyto potřeby začal Kašpar v letech 1512-1514 s budováním kanálu pro zajištění dostatku vody. Dílo přivádělo vodu z rybníku pod horou Krudum, dnes se nazývající Komáří a Nový rybník. Další zdroj vody sem byl sveden z bažin v okolí obce Krásno, a které dnes napájí krásenské koupaliště. Od nich byla voda svedena do rybníku, který se nacházel na louce v místech dnešního závodu CHEZA. Tehdy se zde nacházel rozlehlý rybník, který byl tehdy pojmenován jako Ebmet. Od tohoto rybníku byl dále veden směrem Hornímu Slavkovu a byl napojen na Dolský potok protékající městem.

V padesátých letech minulého století byl rybník Ebmet a část kanálu zasypán. Voda ze zbytku kanálu byla přivedena k chatové osadě Sedmička (název pochází od čísla uranové šachty, která v těchto místech kdysi stávala). Celková délka Puškařovské stoky byl cca 6 kilometrů. Dnes je část stoky zachována a díky nadšencům dochází k jejím opravám.


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901