Velká Libava 

 

Úvodní strana

Potok Velká Libava je nejdelší z potoků, které protékají oblastí Slavkovského lesa. Jeho pramen se nachází velmi vysoko na vrcholku Tepelské plošiny, nedaleko letoviska Kladská, v několika rozsáhlých slatinách, pod dvěma většími kopci dnes zvanými Vlčinec a Hvězdice, vytéká několik drobných potůčků, aby se spojily v jeden větší tok a zamířily údolím k severu.  Ty místa se dříve jmenovaly Rinnelwiese a Teufelskammer, podle nedaleké Rinnelovy hájenky v Pramenech a jedné z pověstí. Po několika kilometrech se dostávají do míst, kde dříve stávala vesnice jménem Perlsberg, dnes se jmenující Lazy. Zde, západně od obce v hustém lese vytéká potůček, který teče západně od obce a těsně obtéká její okraj. Pod obcí se spojuje s Velkou Libavou a předává jí své vody. Dříve jej lidé nazývali Schwarzbach, dnes se jmenuje Černý potok

Libava dál vtéká do hlubokého údolí a zamíří pozvolna k severu. Ještě pod obcí na jeho pravém břehu stával první z jeho mlýnů, Kasparův mlýn. Kousek od něj pak stával další - Hornolazský mlýn. Ještě než vtekl do pevně sevřeného údolí, tekl v minulosti kolem třetího mlýnu - Železný hamr v Horních Lazech. 

Zde vtéká do hlubokého, sevřeného údolí a jeho tok se zrychluje. V těchto místech se to dříve mlýny na jeho břehu jen hemžilo. Bylo jich tolik, že všechny nebyly zachyceny a některé známe jen podle zákresu do map, beze jmen, bez popisu. Jen o některých nám historie zachovala jakési informace. Mezi ty hlavní, o kterých se zachovaly alespoň nějaké informace, patřil mlýn Železný mlýn, kterému se říkalo Heidemühle. Po něm po pár desítkách metrů následoval další mlýn - Vysoká pec. Po delších desítkách metrů minula Velká Libava další objekt - Starkův mlýn. Zde se k říčce zprava připojuje další potok, který se v minulosti jmenoval Gründelbach /Údolní potok/, dnes zvaný Mřínek.

Dál potok pokračoval v hlubokém údolí, kdysi obklopený loukami a světlými stráněmi, dnes pokrytých hustými a temnými smrkovými lesy, které působí nepropustně a nehostinně. Dál se tok potoku zvolňuje a mírně rozevřené údolí minulo část obce nazývanou Dolní Lazy, kde stával další, Dolnolazský mlýn.

Pak již volným tempem Velká Libava minula po několika stovkách metrů další mlýn, Po několika stovkách metrů se na jeho levém břeh nacházel další mlýn, pojmenovaný Waffenschmidt, od roku 1923 s českým názvem Kovárna. Za ním potok minul další z mlýnů nazývaných  Böhmův mlýn. V těchto místech nabral potok spousty vody z mnoha drobných bezejmenných potůčků, které jí pomohly nabývat na síle. Dál se údolí zcela rozevře a potok zde teče jen velice zvolna. Dostal se do míst, kde se na levém břehu kdysi nacházela další obec - Krásná Lípa. Před vsí se z pravé strany k potoku připojil další potok, stékajíc z kopců a hlubokých lesů za bývalou obcí Vranov. Dříve ji lidé pojmenovali Rababach. Dnes se jmenuje Rabůvka. V obci Krásná Lípa se nacházel další mlýn, který stával na pravém břehu, těsně pod židovským hřbitovem. Jeho jméno se nedochovalo, zůstal jen popisek - Krásnolipský mlýn.

Potok dál pokračuje volným tempem a po několika stovkách metrů stával na jeho levém břehu další mlýn, Eisenhammer. Údolí je zde slunné a světlé. Napravo se zvedá krátká prudká stráň, pod kterou se nacházel další, Smrkový mlýn.  Pak se potok dostává do míst další bývalé obce Bystřina. Za  prvními domky se z pravé strany s Libavou spojuje další potok, stékající z prudké stráně, který pramenil nedaleko obce Rovná a prudkým svahem míří do těchto míst, kde má svou soutok s Libavou. Dříve mu místní obyvatelé říkali Schwarzabächlein (Černý potůček), dnes je bezejmenný. Zde na levém břehu, těsně pod prudkým ostrohem stával další mlýn - Gerstnerův mlýn. Zde musí potok obkroužit ostrý skalní ostroh a na jeho druhé straně se nacházel další objekt, Dorschnerův mlýn. Obtečením velkého ostrohu zamíří Velká Libava téměř přesně na západ. 

Za obcí Bystřina se  potok dostává do hlubokého, ale širokého údolí. V něm pokračuje několik kilometrů, až se dostane k obci Kostelní Bříza, kterou mine za kopcem. Zde se k potoku připojuje další z menších potůčků, na kterém, jen nedaleko od samotné Velké Libavy, dříve stával další objekt - Grundmühle.Tento potůček pramení nedaleko bývalé obce Ostrov.  Hned za soutokem těchto dvou potoků stával na pravém břehu Velké Libavy další mlýn. Ten se jmenoval Nový mlýn. Poté potok teče dál nádherným údolím.

Po několika kilometrech se potok dostává k bývalé obci Studánka, která stávala na planině nad údolím. Zde stával kdysi na levém břehu další mlýn - Heullermühle Hned za ním se stok stáčí prudce na sever. Po několika stovkách metrů stál na pravém břehu další mlýn, Walzwerkmühle.. Údolí se mírně rozevírá a slunné a nádherné prostředí kolem potoku ještě více vyniká svou nádherou. Zde, uprostřed velkého rozevřeného údolí stával na pravém břehu další z mlýnů s obyčejným jménem Pila. Potom dál pokračuje k severu a po několika stovkách metrů stál na pravém břehu další objekt - Finkův mlýn.

Velká Libava dál podtéká hlavní silnice R6 a míří vpravo míjí obci Kolová Po několika kilometrech se za obcí Libavské údolí vlévá do řeky Ohře a její pouť zde končí.

Poloha mlýnů na potoku Velká Libava: 

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901