Malá Libava

Úvodní strana

Potok Malá Libava je jeden ze dvou potoků stejného jména. Patří mezi základní vodní toky severní části Slavkovského lesa. Jeho život začíná vysoko na Tepelské planině. Pramen Malé Libavy vyvěrá ze země na polích pod Horní Žitnou. Těsně pod ním se rozkládá menší rybník, kterému kdysi obyvatelé říkali Medvědí rybník (Bären Teich). Ještě když protékal potok obcí Dolní Žitnou, říkali mu místní obyvatelé Schindův potůček (Schindabachl). O něco níže již nesl pojmenování Perlový potok (Perlsbach).  Svůj název Malá Libava získal až v místech pod obcí Dolní Žitná, kde protéká širokým a srázným údolím. V těchto místech se kdysi nacházely rozlehlé a slunečné louky, které jsou však již dnes z části zarostlé hustými lesy, či neprostupným křovím. Další část je dnes navíc pokryta bolševníkovým lesem, takže v letních měsících prakticky neprostupná. Tyto louky byly velice vodnaté, bažinaté mokřiska, z kterých stékalo z obou stran do Malé Libavy velké množství malých, bezejmenných potůčků. Bylo jich však tolik, že již po několika kilometrech měl potok dostatek vody, aby na něm mohly vyrůst první mlýny.  

Zcela první mlýn se nacházel nedaleko obcí Smrkovce a Ostrova. Nacházel se na pravém břehu a spadal ke vsi Ostrovu. Jmenoval se Peintmühle (č. 1). Jen několik desítek metrů pod ní m se nacházel na levém břehu další mlýn, pojmenovaný rovněž Peintmühle (č. 2). Zde je údolí stále ještě dostatečně široké a stále velice prudké, takže tok potoku je velice rychlý. Po několika kilometrech se začíná tok, dosud směřující severozápadně, stáčet k západu. Ale nejdříve mine místo, kde stával další mlýn, postavený na pravém břehu a který spadal k obci Studánka.Jmenoval se Peintmühle (č. 3). Těsně za ním potok vtéká do těsného údolí pevně sevřeného vysokými a kolmými srázy, zarostlých hustým smrkovým porostem. Po kilometru stával další zdejší mlýn, který se nalézal na pravém břehu a jmenoval se Schneidenmühle. Při svém dalším toků přibírá další bezejmenné potůčky stékající s obou stran z prudkých kopců a jeho tok mohutní. Po několika kilometrech toku v sevřených údolích se směr toku stočí přímo k severu. Zde zleva přitéká poměrně velký potok, který pramení pod horou Kozák a který sem přivádí vodu z celého okolí tohoto kopce. Dnes, stejně jako v historii však nedostal jméno.

Při cestě k severu po několika kilometrech opět stával při jeho levém břehu další mlýn. Ten již patři k obci, který dal potoku jméno - Libavě. Mlýnu se také podle vsi říkalo Libavský mlýn. Po necelém kilometru vtéká potok do této obce. Zde, přímo uprostřed vsi, stával další, tentokrát již poslední mlýn na jeho toku. Ten své jméno nenesl, byl to Mlýn v Libavě. V těchto místech již potok opustil Slavkovský les, hustá a strmá údolí a vtéká do otevřené krajiny. Tok má mírný a poklidný. Stále směřuje k severu a protéká kolem obce Kolová. Za ní obtéká vrch s historickou tvrzí a pod ní se spojuje se svojí jmenovkyní  Velkou Libavou. Pak již jako jeden velký potok vtékají po několika stovkách metrů do řeky Ohře, kde život obou potoků končí. 

 Poloha jednotlivých mlýnů na Malé Libavě:


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: