Zámek v Arnoltově 

 

Důležitá etapa rozvoje Arnoltova je spjata s výstavbou císařské silnice z Karlových Varů do Chebu v roce 1830. V období kolem roku 1834 tu nechal postavit tehdejší majitel vsi, svobodný pán Karl von Spiegel, velké stavení. Karl byl dne 8. února 1815 byl povýšen do panského stavu. Na tomto místě dříve stával velký poplužní dvůr, který spadal do skupiny deputátních domků. Zde dal tento tehdejší majitel vsi vystavět jednopatrovou klasicistní budovu a zbudoval zde letní šlechtické sídlo. Po svém zakladateli převzala pojmenování – byla nazvána po svobodném pánu ze Špíglu (Spiegel = Zrcadlo).

 

Dobová pohlednice z roku 1918. Zámek vpravo nahoře.

 

S rozvojem vzrůstající dopravy na silnici vedoucí kolem zámečku byl tento objekt přebudován na velký zájezdní ubytovací hostinec pojmenovaný „Zrcadlo“. Tuto funkci plnil do sedmdesátých let 19. století. Tehdy došlo k výstavbě Buštěhradské železniční dráhy z Chebu do Karlových Varů. Jejím provozem prudce klesal zájem o služby hostince. Proto opět změnil své poslání a stal se opět letním sídlem panstva. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován, a od té doby budova neustále pomalu chátrá.
Vedle zámečku vznikl hostinec “U zlatého zrcadla“, který využíval své polohy a zájem cestujících o ubytování v zámečku. 
Kdysi výstavní zámeček sloužil v té době místním státním statkům, které jej nikterak neudržovaly, a jeho stav se každým rokem rapidně zhoršoval. Koncem 80. let 20. století jej vlastnil Agrokombinát Sokolov, který chtěl zámeckou budovu strhnout, a na jejím místě postavit nový motorest. K tomu naštěstí nedošlo. Jako zdevastovaný objekt zažil zámeček nový nástup revoluce v roce 1990, kdy se stal předmětem spekulace. Odkoupila jej místní sokolovská firma Stani, a na objekt získala dotace. Avšak ukázalo se, že firma je velice pochybná a dotace využila jinak. Následně se majitelé firmy ztratili. V současnosti je tak již stav zámečku naprosto zoufalý.

 

 

Stav zámku v roce 2009.

 

 

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: