Zámek v Kostelní Bříze

 

Velmi významnou památkou, dnes se dá říct, že v podstatě zaniklou, byl zámek v obci Kostelní Bříza. Tuto raně barokní stavbu nechal postavit rytíř Jan Václav Turba v roce 1767, podle jiných informací však byl pouze přestavěn původní objekt, který zde stál již v 15. století. Toto tvrzení nebyla ale dosud spolehlivě potvrzeno.

V padesátých letech 20. století působila v prostorách zámku Vojenská zemědělská učňovská škola, která měla dodávat odborníky do všech Vojenských statků ČSR. Ve dvou třídách ji navštěvovalo kolem 60 chlapců a děvčat. Učni se aktivně podíleli na kulturním životě vesnice a také celý zámek, včetně parku udržovali v dobrém stavu až do roku 1956, kdy byla škola přemístěna do středních Čech. V následujících letech zámek bez údržby nezadržitelně pustl a park zarůstal až do své současné neutěšené podoby.

Vzhled zámku před rokem 1945.

 

V letech 1985 - 1986 se probořila mansardová střecha a ze zámku zbyly jen ruiny.
V současnosti zámek vlastní ruský majitel Lukman Lukmanov (jednatel polikliniky v Sokolově), který ho koupil se záměrem vystavět zde své sídlo. Tenhle ruský podnikatel má zájem i o koupi přilehlého parku, s čímž samozřejmě nesouhlasí obyvatelé obce. 
V únoru 2007 byl zámek v Kostelní Bříze na Lukmanův návrh vyškrtnut ze seznamu kulturních památek. Pochybením památkářů Městského úřadu v Sokolově, kteří za podivných okolností dali k tomuto kroku ministerstva svůj souhlas, tak přišel region o další památku. 
Jako by boření památek v dějinách Slavkovského lesa neměl být nikdy konec! Lukman Lukmanov oznámil plán, kdy chce po demolici na místě zámku postavit "krásný dům ve vesnickozámeckém stylu".


Zámek sloužil vrchnosti a byl oblíbený pro své nádherné zelené okolí. Rozkládal se zcela ponořený do přírody a byl obklopený nádherným parkem. Ceněný byl hlavně pro svou skladbu dřevin a množství unikátních stromů. Patrně nejvzácnějším exemplářem parku byl starý Sekvojovec obrovský (Sequoia Gigantea), jenž patřil mezi několik málo exemplářů v Čechách a rostl v nejvyšší nadmořské výšce. Vzácný strom byl chráněn památkovým úřadem, a proto se o něm dochovaly některé známé skutečnosti. Místní kronikář zaznamenal událost z noci na 21. 8. 1975, kdy za velice silné bouřky do stromu uhodil blesk, který sloupl asi 2 metry kůry. Pod ní se ve dřevě stromu objevila stará jizva, která ukázala, že do stejného místa udeřil blesk v minulosti již vícekrát.
Událost se mezi odborníky rychle rozšířila a dokonce v roce 1976 se na místní raritu přijela podívat početná skupina ochránců přírody z tehdejšího Karl Marx Stadtu. Ta si ovšem zdejší raritu mohla prohlédnout jen z veliké dálky, neboť zdejší oblast byla v té době absolutně neudržovaná, a tak byl jak strom, tak celý park zarostlý neproniknutelným křovím. 
Osudným se pro exotický strom stala neobyčejně krutá zima 1978 – 1979. dle sdělení RNDr Michálka tehdy neobvyklý velikán umrzl.
Park je zejména na podzim pěkně zbarven mohutnými červenolistými buky, na jaře zase kvetoucími starými rododendrony, zajímavé jsou i roubované smuteční břízy, jedlý kaštan, Tsuga Canadensis a také mohutné javory, tisy a jilmy. Není příliš rozlehlý, ale svojí hodnotou představuje kulturní památku. Jeho současný stav ovšem kopíruje tak trochu stav zámku. Je zarostlý náletovými dřevinami a všudypřítomným bolševníkem.
Kromě již zmíněných dřevin v parku, se v Kostelní Bříze vyskytují další vzácné, státem chráněné stromy. Jsou to 4 lípy velkolisté "U Vondrů" staré 300 let, průměr kmene 273 - 731 cm, dub letní, stáří 250 let, kmen 636 cm, dva javory staré 200 let s kmeny o průměru 335 a 397 cm a další lípa velkolistá stojící u kostela, stáří 300 let s kmenem 560 cm. 

 

Vzhled zámku v roce 2009


 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: