Zámek v Kamenici

 Roku 1756 koupil Kamenici František Václav hrabě z Nosticu a jako samostatný statek ji připojil k panství Sokolov. Nejspíše tato nosticovská vrchnost také nechala přestavět bývalou kamennou tvrz v Kamenici na větší objekt. Nejdříve sloužil jako lovecký zámeček, později se stal hlavním sídlem vrchnostenského lesního úřadu. Místo zde bylo vypráno z důvodu, že v okolí Kamenice vznikly v té době rozsáhlé lesní školky na výsadbu smrků. Místo se tak stalo důležitým centrem lesního závodu vrchnosti. Ze záznamů je známo, že v zámku byly velké prostorné místnosti s bohatou štukovou výzdobou. Nad vchodem se nacházela velká oválná deska s dvěma erby hrabat z Nosticu a vytištěná velká písmena: I.A.L.V.R.M.C.V.B.G.V.R. Pod erby byl vyrytý letopočet 1756.  

Vzhled zámečku v roce 1938Krátce po svém dostavění zámeček v Kamenici v roce 1772 vyhořel. Jeho průběh nám zachytil ve své zprávě sokolovský páter Körbl, který zapsal, že neštěstí způsobil neopatrný šafář, který údajně kouřil v prasečím chlívku. Naprosto stejné neštěstí postihlo tento zámek ještě jednou dne 19. září 1834, kdy se na jeho střechu přenesl oheň z nedalekého hořícího stavení. Lesní úřad musel být tehdy přemístěn do Sokolova. Po požáru došlo v roce 1836 k velké přestavbě zámečku, který byl upraven do tehdy nově používaného slohu. Následně se lesní úřad do Kamenice znovu vrátil v roce 1837. 

 

Vzhled zámečku v průběhu 50-tých let. Stále ještě stojící budova se již začínala rozpadat.


V zámečku vydržel lesní úřad do roku 1910, kdy byl přestěhován do Sokolova. Zámeček od těch dob sloužil už jen jako bydliště hajného. Před koncem 19. století zaznamenal historik Bedřich Bernau informaci o vycpaných rozličných zvířatech v loveckém zámečku. Přitom nezapomněl poznamenat, že zámeček je spíše lesní úřad, nežli panské obydlí. Stejně jako celá obec, také zámeček trpěl od roku 1945 absolutním nezájmem státu a nebyl udržován. Docházelo k jeho pomalému, ale trvalému rozpadávání. Nakonec byl v šedesátých létech 20. století pro totální zchátralost zbourán.  

 
Stav zámečku v 60-tých létech, nedlouho před jeho stržením. Bez údržby byl ponechám devastici a stala se z něj totální ruina.


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: