O černých kachnách

 

Nedaleko obce Kamenice se vypínal kopec, jemuž místní obyvatelé říkali Blockberg. Hora byla odedávna obklopena tajemstvím, místní lidé na ni neradi chodili a pokud to šlo, vyhýbali se jí. Kdykoliv se k ní jen přiblížili, padl na ně nepříjemný pocit a úzkost sevřela jejich duše. Nohy jim ztěžkly a napadaly je jen ty nejčernější myšlenky. Tvrdilo se, že v lesích na tomto kopci dokonce spáchalo v minulosti několik lidí z obce sebevraždu.

Jednoho dne sbírala žena z obce borůvky na kopci nad Kamenicí zvaném Na Frankách, až se ocitla nedaleko domečku Glorieta. Náhle spatřila pár úplně černých kachen, které kolíbavou chůzí mířily k vrcholku kopce. Jejich zjevení ji zaskočilo. Černé kachny nikdo nikdy neviděl, tím méně na těchto místech, kde široko daleko nebyl žádný rybník ani voda. Kachny se pomalu dokolébaly k nejvyššímu kameni, vyskočily na něj a ze všech sil se odrazily. Pak za hlučného kejhání vzlétly a stoupaly do vzduchu. Několikrát se zatočily nad vrcholem a pak zamířily přímo k hoře Blocksberg.

Teprve po chvíli si žena polekaně vzpomněla na pověru, že na jejím vrcholku se slétávají čarodějnice z celého kraje. Možná tedy byla prvním člověkem, který viděl slet čarodějnic na vlastní oči.


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: