O hledačích pokladů v Mikulášském kostele

 

Místo, kde stojí kostel sv. Mikuláše, je odedávna spojováno s tajemnými bytostmi. Jejich přítomnost jednoznačně potvrzují různé příhody, které se zde lidem staly.

 

Jednou zde kopali dva hledači pokladů, když tu se na ně z jasného nebe počal sypat hrozný déšť kamení právě ve chvíli, kdy odkrývali velikou truhlu. Příval překazil jejich radost z velkého objevu. Byl tak prudký a kamení tak velké, že pokud si chtěli uchránit holý život, museli svou práci přerušit a dát se na útěk. Druhý den se hned zrána na ono místo opět vypravili. Jaké však bylo jejich překvapení, když po jámě, kterou předtím celý den pracně kopali, nebylo ani památky. Nechtěli dále pokoušet strážce mikulášského pokladu a od svého záměru truhlu vykopat a odnést upustili. Po této příhodě mnoho dalších lidí na dlouhou dobu přešla chuť hledat v kostele sv. Mikuláše jeho ztracené poklady.


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901