O zlém obchodníkovi

 

V obci Třídomí pod horou Krudum býval jeden obchodník, který byl velice vychytralý a zlý. Jednou se vypravil do obce Loket za obchody.

Ve městě se mu dařilo vyjímečně dobře a podařilo se mu šikovnými řečmi nachytat jiného místního obchodníka. Nadšen svým výkonem a s brašnou plnou vzácného zboží rychle utíkal zpět. Věděl, že dříve či později onen obchodník na věc přijde a bude zle.

Aby zakryl svůj hanebný čin, cestou se zastavil na kopci Krudum a věci tam pečlivě ukryl. Netušil však, že jej celou dobu sleduje skřítek Gultun, který poznal, že se jedná o špatnost a získal tím nad ním moc. Jakmile obchodník odešel, Gultun věci vykopal a se smíchem si je odnesl do svého podzemí. Tam je přidal k pokladu, který z převážné většiny pocházel právě od špatných lidí.

Po nějakém čase se obchodník vrátil a chtěl ukryté věci vykopat. I když měl místo dobře označené, pochopitelně je nenašel. Rozkopal pln zuřivosti celé okolí, ale bezvýsledně. Propadal stále větší beznaději a zoufalství. Majetek a mamon mu byly nade vše, a tak se jen velice těžce smiřoval s jejich ztrátou.

Zničen a nešťasten usedl na nejbližší pařez a zoufal si. Když jeho zoufalství došlo vrcholu, náhle se skácel k zemi a zůstal nehybně ležet. Nepřežil ztrátu svého nekalým způsobem získaného majetku. Jeho sousedé se nejdříve divili jeho zmizení, ale protože pro svou hrabivost nebyl příliš oblíbený, moc jej nehledali. Našli jej až náhodou po dlouhém čase.

Od té doby se místu, kde zemřel, říká U mrtvého. Jméno obchodníka pro jeho povahu už se ale raději v názvu nezmiňuje.


 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: