O lakomém hostinském

 

Kdysi dávno jel po obchodní cestě kolem Krudumu bohatý cizinec, který mířil za obchodem dále do Čech. Právě projížděl obcí Třídomí, když si uvědomil, že se začíná stmívat, a tak se zde ubytoval v menším hostinci.

Večer mu byl samotnému dlouhý, proto usedl ke společnému stolu s několika místními chasníky. Celý večer je hostil vším, co si ráčili objednat, a společně se bavili dlouho do noci. Ráno se cizinec chystal k odjezdu a chtěl zaplatit účet. Hostinský mu jej tedy přinesl, ale cizinec se nestačil divit. Pak se začal vztekat a nadávat.

„Vždyť to je skoro desetkrát tolik, kolik by to stálo kdekoliv jinde v celém kraji! To je proti slušným mravům!“

Jeho rozčilení bylo veliké, ale hostinský byl neoblomný. Co si pán naporoučel pro sebe a své hosty, to musí v jeho cenách zaplatit. Také včera tak dobře pohoštění kumpáni se přidali.

„Však je dost bohatý, tak ať platí. Stejně už víckrát nepřijede. A o tolik zase nezchudne.“

Hádka trvala dlouho a nebrala konce. Hostinský ale trval na svém a tak cizinec musel zaplatit. Když odjížděl, stačil se ještě otočit a vztekle zavolat.

„Kéž by se ti tvůj mamon vymstil, proklínám tě, aby tě tvoje vydřiduštví vytrestalo!“

Hostinský se jen smál a po odjezdu cizince ještě popil se sousedy. Víno na účet pocestného teklo proudem.

V následujících dnech se ale začaly dít v hostinci divné věci. Pivo i víno začalo v sudech kvasit, a to i přesto, že hostinský stále čistil trubky i používané náčiní a dobře vše udržoval, tak jak měl. Ani jídlo připravované hostům se většinou nepovedlo. Většinou se připálilo nebo jeho chuť byla divná. Protože hostům u něj nechutnalo, pomalu sem přestávali chodit. S hostincem to šlo z kopce, až jednoho dne zůstal zcela bez hostů. Nikdo neměl chuť využívat jeho služeb, lidé se hostinci obloukem vyhýbali.

Netrvalo dlouho a hostinský zkrachoval. Nic, čeho se dotkl, se mu nedařilo. Hosté nechodili a on se stále více zadlužoval. Nebylo tedy divu, že jej jednoho dne našli oběšeného na stromě u cesty do vesnice.

Mnoho lidí domácích i cizích pak často vyprávělo, že viděli v lesích či na cestách kolem Krudumu lehce průsvitnou mužskou postavu, která vypadala jako hostinský. V jedné ruce držela velký kus šunky a pod paží měla bochník chleba, v druhé pak láhev vína. Vždy se snažila přistoupit k pocestnému a nabízela mu jídlo. I když byli pocestní často velmi hladoví, jakmile uviděli hamižný obličej muže a postřehli, jak je mu zatěžko nabízet uvedené věci, dostali strach a utekli.

Od té doby se lakomý hostinský potuluje po kraji a snaží se někoho obdarovat. Teprve až se najde někdo, kdo nebude mít strach si od něj jídlo vzít, bude zbaven prokletí.

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: