O keltském kameni

 

Některé názvy míst v našem okolí jsou keltského původu. Zřejmě nejznámější jsou názvy Krudum či Ohře. 
Odpradávna se říkalo, že na plochém temeni hory Krudum stávala keltská tvrz, ze které byla ovládána široká oblast našeho kraje. Později se na jejím místě postavilo jiné sídlo - hrad, kterému se pro jeho velkolepost začalo říkat zámek, a na původní tvrz se zapomnělo. Jen na východním okraji temene hory zůstal trávou obrostlý větší plochý kámen. 
Byl tam odjakživa, takže nikoho zvlášť nezaujal. Až jednoho dne zavítal na místní panství host z dalekého kraje florentského. Přijal pozvání k ubytování na zámku a hodlal se několik dní zdržet. Přitom využíval volných chvil k procházkám po okolí. 
Jednoho dne ho nohy zavedly až k zapomenutému kameni. Zvědavě se na něj podíval a veden podivným tušením začal kámen zkoumat. Odhrabal z něj listí a prach, otrhal hustou trávu kolem něj. Teprve po delším úsilí se mu podařilo kámen zcela očistit.

Překvapeně na něj hleděl a nechtěl věřit svým očím. Teprve když byl kámen čistý, bylo možné vidět, žejeho obvod je osekán do mnoha rovných kratších ploch. Na kameni byly vytesány různé znaky a symboly, které nebyly dřív vidět. Některé symboly vypadaly povědomě, jiné měly tvar zvířat, ale některé viděl zcela poprvé a byly mu absolutně neznámé. Dlouho nad kamenem stál a snažil se zjistit, co asi mohou znamenat. Ale nepřišel na nic. Večer pak s hradním pánem celou příhodu zdlouhavě rozebírali. Dozvěděl se ale, že zde kdysi stávalo keltské tvrziště, také se spolu nad touto záhadou zamýšleli. Protože na nic nepřišli, pozdě v noci toho nechali a šli spát.
Na věc se poté zapomnělo, ale jen do té doby, než se jednoho dne  vrátil z dlouhé cesty po světě obchodník ze vsi Chalupy. Nikdo neví jak, ale během svých obchodních cest se dostal mezi lidi, kteří znali keltské zvyky. 

Ti ho zasvětili mimo jiné také do tajemství symbolů. Když se pak vrátil zpět domů, vzpomněl si, co se vyprávělo o onom kameni u zámku na Krudumu. Vydal se tam a začal ho důkladně zkoumat. Lidé se seběhli a sledovali ho. Každý čekal, co přijde, jenže on pátral a pátral a nic se zjevně nedělo. Lidi to brzy přestalo bavit a vrátili se ke své každodenní práci. Trvalo to dlouho, ale jednoho dne přiběhl obchodník s dychtivým výrazem ve tváři domů a rychle začal shánět  různé nářadí. Pak, aniž odpověděl na zvědavé otázky, vyrazil ke Krudumu. Nikdo nevěděl kde byl a co hledal, ale když se vrátil, nesl na zádech velký vak. Když jej rozbalil před překvapenými sousedy, ti nevěřili svým očím. Zlaté předměty, drahokamy a další vzácné věci, prostě velký poklad. 
„Tam toho bylo, vzal jsem si jen tolik, kolik jsem unesl, to mi stačí. Z tohoto budu do smrti spokojeně živ. A i kdybych chtěl vzít všechno, potřeboval bych takové množství potahů, že bych je stejně v kraji nikde nesehnal.“
Seběhl se houf udivených sousedů. Všichni najednou projevili velký zájem a začali vyzvídat, kde zůstal zbytek pokladu.
„Pokud chcete poklad najít, sami se učte zvykům svých předků,“ odmítal udat, kde je poklad ukrytý. Neopomněl však zdůraznit, jak velké bohatství ještě v podzemí zůstalo. Poté se s celou rodinou odstěhoval do velkého města. Koupil dům a pozemek a i nadále se věnoval obchodování. 
Kolem Krudumu ale nastal zmatek. Příhoda se pochopitelně rychle rozkřikla po celém Císařském lese a širokém okolí. Ohromné množství lidí se hrnulo ke keltskému kameni a snažilo se vyluštit, jaké poselství je do kamene vytesáno. Protože však keltské znaky nikdo číst neuměl, na nic nepřišli. Přesto se davy nadšenců vrhaly na kopec a zkoušely své štěstí kopáním na všech možných i nemožných místech. Když už to trvalo příliš dlouho, hradní pán se velmi rozzlobil, kámen nechal vykopat a ukrýt.A schoval jej tak důkladně, že jej již nikdo nikdy nespatřil.
Jisté je jen to, že nikdy nebyl z Krudumu odvezen. Čas od času se ozvaly hlášky, že se keltský kámen někde objevil, což ihned vyvolalo vlnu nadšení u hledačů bájného pokladu. Vždy se ale ukázalo, že to byly jen plané řeči, takže jak starý keltský kámen, tak i poklad, čekají na dalšího objevitele. Ale i kdyby někdo bájný kámen našel, bude umět tajemné znaky rozluštit?

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: