O mužíčkovi se světlem

 

O jedné tmavé noci šla jakási žena z Kamenice okolo Richterova kříže, který se nalézal velký kus cesty za obcí. Kříž se nacházel uprostřed rozlehlého hustého lesa, v noci ještě černějšího a strašidelnějšího, nežli za dne. Opatrně postupovala lesem, dávala si pozor, aby nezabloudila a nešlápla někam, kam neměla, a jen pomalinku se blížila k cíli své cesty. Vystrašeně se dívala kolem sebe a moc se těšila, až se konečně dostane domů.

Tu se proti ní ze tmy zcela nečekaně vynořilo světlo, které osvítilo prostor kousek od ní. Jeho zář odhalila kolem stojící stromy a vytvořila spoustu tajemných stínů. Světlo se k ní pomalu blížilo. Vystrašená žena zůstala stát a čekala, co se stane. Když se světlo přiblížilo, spatřila, že jej drží v ruce drobný mužíček. Zahalený byl do podivné sutany a na prsa mu spadaly dlouhý vous. Mužíček se zastavil nedaleko od ženy a chvíli se ni zkoumavě díval. Po chvíli promluvil:

„Když mi dáš nějaký dar, posvítím ti na cestu a vyvedu z lesa,“ nabídl ženě. Ta se velice polekala, když zaslechla jeho hlas, ale po chvíli se uklidnila. Mužíček se tvářil vstřícně a jeho hlas ji uklidňoval. Nabídka byla lákavá. Hned začala hledat po kapsách, co by mu dala. V kapse zástěry nalezla ale jediný drobný peníz.

„Mám jen tohle,“ pokrčila rameny a peníz mu nabídla. Mužíček se pousmál, sáhl po minci a zastrčil si ji do malinké kapsy. Potom ženu vyzval, aby ho následovala. Světlo lampy se nyní ještě víc rozzářilo, takže oba dobře viděli na cestu.

Se světlem postupovali mnohem rychleji, takže se za chvilku dostali až na okraj Kamenice.

„Tady už mou pomoc nepotřebuješ,“ pronesl mužíček a otočil se zpět k lesu. Jeho lampa opět znatelně pohasla. „Moc ti děkuji,“ vykoktala ze sebe žena nejistě. „Není zač, vždyť jsi mi za pomoc zaplatila,“ odvětil s úsměvem mužíček. „Ale vždyť jsem ti dala jen jeden nepatrný peníz,“ namítla opatrně žena, „to bylo moc málo.“ On se jen usmál. „Ale to přece nevadí, hlavně že jsi byla ochotná něco dát. Ať je to cokoliv, na velikosti přeci vůbec nezáleží.“

Potom se otočil a zamířil zpátky k Richterovu kříži. Žena ještě hodnou chvilku sledovala jeho malé blikající světélko, jak stoupá vzhůru do lesů. Když se dostalo až do blízkosti kříže, ztratilo se. Mužíček se vrátil na své místo, aby byl zase připraven pomoci, až ho bude třeba.


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: