O sýru od tajemné ženy

 

      Jednoho krásného dne se vydal jeden muž z Vranova do Třídomí s košem plným vajec. Cestou si to zamířil přes Krudum, a protože byl velmi unaven, posadil se na pařez u cesty. Cestou mu silně vytrávilo a on si mrzutě uvědomil, že ač má před sebou ještě kus cesty, nemá nic k jídlu. Během svého odpočinku spatřil ženu jdoucí po cestě. Poprosil ji, zda by mu nemohla dát něco k snědku, že je velmi hladový.

Žena mu odpověděla: „Mám jen dva malé sýry, to je vše, co ti mohu nabídnou.“

„To nic,“ řekl muž, „mě stačí málo, jen mi je dej.“

„Dám, když ty mi za ně dáš kopu vajec,“ odpověděla žena a tím přivedla muže do rozpaků. Nebyl to dobrý obchod a moc se mu do něj nechtělo. Hlad byl ale silnější a tak svolil. Sotva vyměnil svá vejce za sýr, žena zmizela, ani si nevšiml kam.

Vzal oba sýry, ale snědl z nich pouze jeden, i když byl velmi chutný. Ten druhý sýr se rozhodl donést domů, když už ho tak draze koupil. A protože byl i velmi lahodný, chtěl nechat kousek ochutnat své ženě. Schoval sýr do kapsy a již posílen, hned snáz zdolal zbytek cesty.

V Třídomí pak prodal zbytek vajec a vracel se domů. Cestou přemýšlel, jak ženě a dětem vysvětlí, že tentokrát nese domů za plný koš vajec tak málo peněz. Vždy přinesl mnohem více, takže měli na živobytí. Přemýšlel, jak sežene nějaké další peníze, protože to málo jim nebude stačit.

Sotva přišel domů, snažil se ženě vysvětlit svůj slabý výdělek, ale žena příliš nadšení neprojevovala. Aby trochu zmírnil její výtky, chtěl nabídnout jí a dětem chutný sýr, který ho stál tolik vajec. Svolal rodinu, aby jim sýr nabídl. Když jej však vyndal z kapsy a vybalil z papíru, vytáhl místo něj velký kus ryzího zlata. Teprve poté se ženě přiznal, jak „špatně“ svá vejce cestou vyměnil za kus sýru. 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: