Adalbert Danzer 

 

Narodil se 15. 1. 1794 v Pramenech zemřel 16. 3. 1862 v Mariánských Lázních /pohřben je v rodinné hrobce na místním hřbitově/. Vystudoval lékařství v Chebu, po získání titulu Med. Dr. zde také nastoupil do lékařské služby. Později přešel do Kynžvartu a od roku 1828 se stal významným lékařem v Mariánských Lázních. Roku 1829 zde postavil dům König von Bayern čp. 4, dnes dům Skalník. 
Jako dítě pobýval na léčení u dr. Nehra v Mariánských Lázních, který jej zásadně ovlivnil v dalším životě. Město samotné na něj hluboce zapůsobilo a vztah k němu a jeho historii se u Adalberta projevil později naplno. Začal vášnivě pátrat po místních dějinách. Byl prvním historikem a vlastivědným badatelem ve městě, sbíral lidové zvyky. Jako pravý vlastenec se stal velkým propagátorem Mariánských Lázní, jejichž dějiny sepsal jako první. Ty později vyšly pod názvem Geschichte Marienbads roku 1842. K jeho dalším dílům patří spis o místních pramenech Marianbader Quellen, které vydal roku 1844 a Topographie Marienbads z roku 1847.