Josef Russ 

 

(*30. listopad 1870 Otročín – †5. listopad 1946 Mnichov). Narodil se v Otročíně nedaleko Bečova. Jako dítě navštěvoval lidovou školu v Měchově a dále studoval na gymnáziu v Chebu, které ale ve 4. ročníku kvůli nečekaně rychlé smrti otce musel opustit a nedokončil ho. Později si doplnil v Chebu učitelské vzdělání a zde také nastoupil do prvního zaměstnání jako učitel místní školy. Dále prošel několika školami na Bečovsku – v Pramenech a Louce. Měl vřelý vztah k vlastivědě a národopisu zdejší oblasti. Mezi jeho přátele patřili ředitel školy v Karlových Varech Josef Hofmann a Alois John z Horních Loman. Společně vydávali vlastivědný časopis „Naše Chebsko“, kde popisovali krásy a zajímavosti kraje. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří podrobná „Mapa Tepelska a Bečovska pro školní výuku“ z roku 1906 a vlastivědná kniha „Tepelský okres“. Obě díla patřila mezi základní zdroje informací o kraji kolem Teplé. Po odchodu J. Kopetzkého do důchodu nastoupil jako v pořadí druhý ředitel Měšťanské školy v Bečově. Po skončení své profesní kariéry sepsal několik obecních kronik Bečovska. Po roce 1945 byl společně s ostatními odsunut do německého Mnichova, kde ale zanedlouho, dne 5. listopadu 1946, zemřel.

Josef Russ.