Josef Kachler

Rodák z Bečova nad Teplou. Narodl se v domě čp. 6 v Bečově do rodiny koželuha Františka Xavera Kachlera a jeho manželky Antonie Hublové, která pocházela z místní mlynářské rodiny. Narodil se 11. října 1847. Základní školu vystudoval v místním Bečově. Poté studoval na reálném gymnásiu v Lokti nad Ohří. Nakonec odešel do Vídně, kde v letech 1864 - 1867 studoval na Technické vysoké škole ve Vídni. Po dokončení školy v letech 1868 - 69 dočasně pracoval jako asistent chemické technologie v místním průmyslu za účelem záskávání praxe. Poté nastoupil jako asistent chemie na Technické univerzitě ve Vídni. Poté odešel studovat na univerzitu do německého Rostoku, kde v roce 1873 získal titul doktora filozofie. Následně odešel jako adjunkt univerzitního profesora na Karlovu univerzitu do Prahy.Zde žil, jako velký milovník krásného oblečení. Od roku 1874 pracoval coby soukromý docent na Karlově univerzitě. Od roku 1875 působil na stejné pracovní pozici ve Vídni. Nakonec se rozhodl mezi oběma města a v roce 1877 se definitivně odstěhoval do Vídně, kde zůstal do své smrti dne 7. června 1890.
Ve svém životě se zabýval organickou chemií a výsledky jeho výzkumů o derivátech a rozkladných procesech jsou obsaženy v jeho vědecké práci.