ThDr Karel Rieber 

 

(*22. leden 1862 Bečov – †5. prosinec 1934 Bečov). Po absolvování místní školy nastoupil ke studu na Karlovu univerzitu, kde získal hodnost docenta. Ve studiích dále pokračoval na vysokých školách v Lipsku, Halle a Berlíně. Roku 1887 byl vysvěcen na kněze. Jako adjunkt působil v letech 1891 – 1892 na teologické fakultě v Praze. Zde byl promován na doktora teologie. Dne 14. 7. 1892 se stal docentem a působil jako univerzitní profesor, bohoslovec a kněz. Byl několikrát zvolený rektorem fakulty biblického studia (1902 – 3, 1910 – 11, 1918 – 19) a pro rok 1905 - 1906 se stal dokonce děkanem. Zastával funkce papežského preláta, probošta kolegiální kapituly Všech svatých v Praze, královského dvorního rady c. a k., dosáhl hodnosti rytíře Řádu železné koruny 3. stupně.  Později se vrátil zpět do Bečova, kde působil v období před druhou světovou válkou jako kněz. Byl spolupracovníkem Literárních listů ve Vídni. Pochovaný je na místním hřbitově v Bečově.