Richard Siegl 

 

* 1. 1. 1882; † 8. 7. 1942  Prameny. Vystudoval učitelství a zpočátku působil dlouhá léta jako učitel v Děčíně. Na rodný kraj nikdy nezapomněl a snažil se jej všemožně podporovat. Dlouho v něm převládala touha spojit všechny sudetské obyvatele do jednoho společného svazku. Proto později založil významný a vyhlášený spolek Eghalanda Gmoi. Tento spolek se rychle rozšířil po celém území sudet a zanedlouho existoval prakticky v každém městě či obci. Konaly se společné slavnosti, zábavné akce, ale hlavně turistické poznávací výlety, při kterých se členové seznamovali s krásami místního okolí. 
Bydlel v centru města u křižovatky silnic na Kladskou a do Mnichova. Jeho dům jako jeden z mála stojí dodnes, i když má do své původní krásy hodně daleko. Místní mu kdysi říkali Sieglhaus.

   

                                   Richard Siegl                                          Čestná plaketa člena spolku Gmoi