Vilém Labitzky 

Vilém Labitzky (*1829 Bečov – †4. ledna 1871 Toronto). Byl druhým synem Josefa Labitzkého, který se narodil v Bečově. Stejně jako jeho otec, také on se stal světově známým. V letech 1843 – 1849 vystudoval na konzervatoři v Praze hru na housle a následně hrál krátce jako první houslista v orchestru svého otce v Karlových Varech. Několikrát v tomto období vystupoval společně s bratrem Augustem také v zahraničí, kde sklízeli velké úspěchy. Později odešel do Kanady, usadil se roku 1858 v Torontu a stal se významným a váženým dirigentem Torontského hudebního dómu (zde se začal psát jako William Labitzky). Byl považován za jednoho z nejlepších dirigentů nejen ve městě, ale v celé Kanadě. Jeho jméno dnes najdeme na seznamu nejvýznamnějších kanadských hudebníků, současně je pokládán za prvního významného hudebníka, který přišel do Kanady z Čech.