Karel Dorschner  

(*27. 7. 1894 v Kamenici, † 6. 8. 1974 Burglengenfeld). Byl významným grafikem. Vystudoval občanskou a lidovou školu v Sokolově, později přešel v letech 1909 – 1913 na učitelskou školu do Chebu. Po jejím dokončení se stal učitelem na několika školách regionu. V roce 1920 v Boči u Ostrova, v roce 1924 na škole v Klášterci nad Ohří. Ve válce sloužil ve wehrmachtu, kde dosáhl hodnosti kapitána. Po skončení 2. světové války byl odsunut do Německa, nejdříve do Waldsassenu, později do Mitterteichu a nakonec dožil u své dcery v Burglengenfeldu. Věnoval se umělecké grafice, dílům z kůže, dále linoritům, dřevorytům, leptu a rytectví. Zhotovil také několik akvarelů. Ve své tvorbě se zaměřil převážně na oblast Podkrušnohoří a oblast Doupovska. Jeho ilustrace se objevily v několika knihách, zobrazující historii regionu.