Hermann Brandl 

 

*22. 11. 1874 Lobzy – + 16. 3. 1938 v Chebu. Působil jako badatel. Nejdříve byl učitelem v Lobzech, později učitel na reálné škole v Lokti a dále jako vyučující v Chebu. Následně nastoupil jako vrchní učitel do Rotavy u Kraslic, kde vlastivědně prozkoumával celé tehdejší území Kraslicka. Z jeho děl uvádím – Pověsti a historické vyprávění ze západního Krušnohoří – 1927, Historické zprávy z okresu Kraslice, historie panství Jindřichovic a Lubů – 1928, Oslavný sborník k výročí 400 let města Jindřichovice – 1937.