Kašpar Danzer

Jelikož Danzerové byli původem také zemědělci, okamžitě začali na statku hospodařit. Všechna pole v okolí Sangerbergu však byla málo výnosná a Danzerové jako jedni z prvních zkoušeli pěstování nových plodin - na svých pozemcích začali pěstovat chmel. Ten v té době získával u místních sedláků na oblibě a rychle se šířil po celé Tepelské plošině až k Sokolovu.

Rodový dům Danzerů v roce 1979

Když obyvatelé Sangerbergu přešli pod tlakem nedostatku jiné práce k obchodování se solí a dobytkem, připojila se rodina Danzerů k těmto obchodníkům také. Jelikož se jednalo o zdatné obchodníky, rychle získávali další majetek. Mezi prvními začali rozvážet po širokém okolí vlastní chmel. Vozili jej do místních pivovarů a také do klášterů, kde se pivo tehdy vařívalo. Postupně najímali další pracovníky a tak vznikla nejdříve rodinná, později větší firma. 

Roku 1771 se narodil syn Kašpar Danzer, který později firmu převzal a nechal si ji oficiálně zaregistrovat a tak rokem 1812 vzniká pod Kašparovým vedením první úředně doložená společnost. Dostala jméno Kašpar Danzer & synové /Kaspar Danzer & Söhne/ . Později se firma přejmenovala na Kašpar Danzer & společnost /Kaspar Danzer & companie/. Jméno Kašpar se následně dědilo na další generace, takže se s ním setkáváme opakovaně. Firma na velkých plošinových vozech rozvážela chmel stále dál a dál, a jak již bylo zmíněno, brzy se dostala daleko za hranice země.   

Rodový erb Danzerů

 

Roku 1827 se narodil další člen rodiny, opět Kašpar. Ten se následně roku 1845 oženil s Terezií Tanzerovou, čímž se oba rody opět spojily. V té době už každá rodina patřila mezi největší a nejbohatší obchodníky s chmelem v kraji. Každá podnikala dál, ale částečně své síly spojily k boji s ostatní konkurencí. Obě začaly ve velkém dovážet kvalitní žatecký chmel a po zpracování jej exportovat do světa. Po zprovoznění železnice na trase Karlovy Mary – Mariánské Lázně vozily jejich potahy žoky jen do Bečova, odtud dál pokračovaly vlakem. 

V dobách největší slávy, kdy byl obchod s chmelem v plném rozkvětu, posílal Kašpar Danzer své obchodníky do takových míst, jakými byly např. Mnichov, Augsburg, celé Horní Rakousy, Salzburg, Tyroly, Terst a celá severní Itálie, Galície či Maďarsko. Dodával své zboží do nejvzdálenějších míst kontinentu. Dopravoval chmel také do severního Rakouska, Německa, ale také naprosto běžně až do Turecka, jižní Ameriky a v Rusku až do Novgorodu. 

Jeho firma patřila, neli mezi největší, pak k největším firmám obchodující s chmelem. Byla to právě zásluha obou rodin, Tanzerů a Danzerů, kteří rozšířili slávu kvality žateckého chmele prakticky po celém světě. 

 

Relkamní plakát firmy Kaspar Danzer a spol. se sídlem v Norimberku

 

S úmrtím Kašpara Danzera docházelo k postupnému úpadku firmy ztrátě prvních pozic mezi obchodsníky s chmelem. Ale nebyla to jen vlastní vina samotných nástupců (více v knize o historii Sangerbergu)