Adolf Zörkler 

 

(*6. červenec 1869 Doupov - †16. září 1961 Berchtesgaden). Tato významná osobnost regionu pocházela z nedaleké vesnice Doupov. Nejdříve nastoupil jako zámečník v Trnovanech na Teplicku. Později absolvoval řemeslnou a živnostenskou školu v Chomutově. V Trnovanech si po vojně založil vlastní firmu a v té době vytvořil pro různé místní stavby svá první zámečnická a kovářská díla, s kterými měl velký úspěch. V roce 1905 se přestěhoval do Bečova, kde působilcelý svůj další život až do svého odsunu do Německa v roce 1945. V tomto městě se také zúčastnil politického života, když kandidoval za místní pobočku socialistické strany. Podařilo se mu dostat do městského zastupitelstva a roku 1920 dokonce získal na 4 roky funkci bečovského starosty. Po skončení politické kariéry pokračoval dál ve své profesi uměleckého kováře. K jeho nejvýznamnějším dílům se řadí kovový reliéf „Objevení Vřídla", který byl původně umístěný v Karlových Varech na Vřídelní kolonádě a po jejím stržení v roce 1939 byl přenesen na Tržní kolonádu. Zde je umístěný nad pramenem Karla IV. a dnes patří mezi karlovarské rarity. Vytvořil rovněž velký reliéf Krista pro klášter v Teplé a plastiku T. G. Masaryka. Pro Bečov vyrobil pozoruhodné kování vstupních dveří radnice, které zde je dodnes, a vstupní dveře do vestibulu nádraží, ty se ale bohužel nedochovaly. Po odsunu se odstěhoval do městečka Berchtesgaden v Alpách, kde také zemřel.

Kovový reliéf „Objevení vřídla“ nad pramenem Karla IV. na Tržní kolonádě v Karlových Varech v roce 2010.