Theodor Hammerschmied 

Původně pocházel z historické obce Vranov uložené v oblasti Slavkovského lesa.. Zde vlastnil malý hostinec. Později se přestěhoval do Mariánských Lázní a podnikal  hoteliérství  zde. Později se stal správcem významného zdejšího hotelu Weimar, který nechal postavit zdejší hoteliér Klebelsberk. 

V roce 1868 sám tento, do té doby běžný a celkem nezajímavý hotel, odkoupil od baronek Ulriky a Berty von Levetzow. Obě majitelky tento objekt dlouhá léta vlastnily. V tomto hotelu se scházel slavný básník J. W: Goethe s Ulrikou, kterou miloval. Objekt původně patřil Franzi Klebelsberegerovi, a po jeho smrti připadl jeho manželce. Ta pocházela z rodu Lewetzov. Když zemřela i ona, obě výše jmenované ženy, které hotel zdědily, jej prodaly zmíněnému dosavadnímu správci. 

T. Hammerschied pochopil význam místa a skutečnosti, že se u něj již jednou ubytoval anglický král Eduard VII. a nechal hotel velkolepě v letech 1903 - 1904 přestavět. Ač již z vnějšku působí jedinečně, jeho největší doménou byly luxuní interiéry. Objekt se tak stal nejcennější budovou v Mariánských Lázních. Nakonec se v tomto hotelu král Eduard VII. ubytoval celkem 8x, dále zde byly všechny nejvzácnější zdejší návštěvníci - vladaři, politici, generálové. Po znárodnění dostal nové jméno Kavkaz, které nese dodnes. V poslední době od roku 1993 bohužel vytrvale opuštěný chátrá, k veliké škodě všech.    

Hotel Výmar na pohlednici z roku 1911.

Celkový poled na náměstí v Mariánských Lázních v roce 1919 se svou dominantou - hotelem Výmar v pravé části. Uprostřed objektu jsou vidět sloupy menšího balkonu, který nad vchodem nechal T. Hammerschmied vystavět extra pro krále Eduarda VII, aby z něj mohl kynout davu svých obdivovatelů, kteří sem za ním během jeho zdejšího pobytu chodili.